Participatieraad Sociaal Domein Westervoort (PSDW)

De Participatieraad organiseert tijdelijke themagroepen, bestaande uit inwoners en professionals, die de gemeente adviseren over nieuw of gewijzigd beleid op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet, Participatiewet en het minimabeleid.

Goed om te weten

Uitgangspunt is de eigen kracht van inwoners, de meeste mensen kunnen zonder hulp goed voor zichzelf zorgen. Voor inwoners die dit (tijdelijk) niet kunnen biedt de gemeente zorg en ondersteuning zodat zij deel kunnen nemen aan de samenleving.

Participatieraad

Om deze hulp zo goed mogelijk te organiseren is de samenwerking tussen inwoners, verenigingen, bedrijven en gemeente belangrijk. Iedereen kan meedenken en hoeft niet voor lange tijd deel te nemen aan adviesraden. Als de gemeente een thema kiest waarbij het meedoen en het advies van de inwoners van waarde zijn, wordt er door de participatieraad een tijdelijke themagroep gevormd. Deze groep brengt een advies uit aan de gemeente.

Uw mening is belangrijk

Wanneer u belangstelling heeft om over een thema mee te denken en mee te werken aan een advies voor de gemeente, kunt u zich aanmelden bij de Participatieraad. Als er over dit thema een advies gevraagd wordt, kan er een keuze gemaakt worden uit de aangemelde inwoners om mee te denken.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen met daarin uw contactgegevens en voor welk thema u benaderd kunt worden. Het e-mailadres is: PSDWestervoort@outlook.com.