Ondersteuningsverklaring

Met een ondersteuningsverklaring geeft u aan dat u een partij steunt die aan de verkiezingen meedoet. U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen van 9 april tot en met 23 april 2024.

Ondertekenen ondersteuningsverklaring

Nieuwe partijen hebben ondersteuningsverklaringen nodig. U ontvangt de verklaring van de politieke partij. Neem de ingevulde ondersteuningsverklaring mee naar het gemeentehuis. U ondertekent de verklaring in het gemeentehuis. Nadat de medewerker uw ondersteuning heeft gecontroleerd, krijgt u de ondersteuningsverklaring gewaarmerkt terug.

Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Voorwaarden

  • U bent kiesgerechtigd en woont in de gemeente Westervoort.
  • U mag maximaal 1 ondersteuningsverklaring ondertekenen.

Meenemen

  • Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
  • Ingevulde ondersteuningsverklaring (niet ondertekend).