Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Gemeente Westervoort heeft de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) voor milieutaken voor een aantal bedrijven ondergebracht bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De gemeente blijft hierbij het bevoegd gezag maar de Omgevingsdienst Regio Arnhem zorgt voor de uitvoering van VTH-taken op basis van wetgeving en kwaliteitscriteria.

Wat doet de Omgevingsdienst?

Voorbeelden van taken die bij ODRA neergelegd zijn:

  • vergunningverlening en toezicht voor milieu- en bouwtaken
  • geluid- en geuroverlast
  • beperken van veiligheids- en gezondheidsrisico’s van bedrijven
  • informatieplicht Energiebesparing bedrijven
  • aanpak van bodemvervuiling
  • verbod asbestdaken

Ook adviseert ODRA op het gebied van duurzaam bouwen, externe veiligheid en geluid. Daarnaast voeren de professionals van het Bureau Milieumetingen geluid-, licht- en trillingsmetingen uit in opdracht van de partners van ODRA. Kortom, een breed scala aan werkzaamheden waar ODRA in kan voorzien.

Voor meer informatie, bezoek de website www.odregioarnhem.nl