Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

De gemeente heeft de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) voor milieutaken voor een aantal bedrijven ondergebracht bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De gemeente blijft hierbij het bevoegd gezag maar de Omgevingsdienst Regio Arnhem zorgt voor de uitvoering van VTH-taken op basis van wetgeving en kwaliteitscriteria.

Wat doet de omgevingsdienst

Voorbeelden van taken die bij ODRA neergelegd zijn:

  • vergunningverlening en toezicht voor milieu- en bouwtaken
  • geluid- en geuroverlast
  • beperken van veiligheids- en gezondheidsrisico’s van bedrijven
  • informatieplicht Energiebesparing bedrijven
  • aanpak van bodemvervuiling
  • verbod asbestdaken

Ook adviseert ODRA op het gebied van duurzaam bouwen, externe veiligheid en geluid. Daarnaast voeren de professionals van het Bureau Milieumetingen geluid-, licht- en trillingsmetingen uit in opdracht van de partners van ODRA. Kortom, een breed scala aan werkzaamheden waar ODRA in kan voorzien.

Meer informatie vindt u op www.odregioarnhem.nlexterne-link-icoon.