Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Westervoort ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie. U doet de aanvraag persoonlijk in het gemeentehuis.

Door optie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor optieexterne-link-icoon? Dan heeft u eerst een afspraak bij de gemeente om de gevraagde documenten in te leveren.
 • De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor optie. U wordt uitgenodigd voor een tweede afspraak om uw optieverzoek in te dienen.
 • De burgemeester beslist over uw aanvraag. Hierover krijgt u een brief
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u de optieverklaring
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren.

Meenemen

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte
 • Bankpas of contant geld, u betaalt gelijk bij de aanvraag

Afspraak maken

U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Maak daarvoor eerst online een afspraak.

Door naturalisatie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatieexterne-link-icoon? Dan heeft u eerst een afspraak bij de gemeente om de gevraagde documenten in te leveren.
 • De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor naturalisatie. U wordt uitgenodigd voor een tweede afspraak en daarna stuurt de gemeente haar advies samen met uw aanvraag op naar de IND.
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief.
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning en eventuele vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort inleveren.

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of een Nederlands diploma van de middelbare school
 • Bankpas of contant geld, u betaalt gelijk bij de aanvraag

Afspraak maken

U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Maak daarvoor eerst online een afspraak.

Kosten

Nederlander wordenVoor wie2024
Door optieVoor 1 persoon€ 217
Voor een stel€ 370
Voor elk kind waarvoor de aanvraag ook doet€ 24
Door naturalisatieVoor 1 persoon€ 1.023
Voor 1 persoon met asielvergunning voor onbepaalde tijd€ 760
Voor een stel€ 1.305
Voor een stel met asielvergunning voor onbepaalde tijd€ 1.044
Voor elk kind waarvoor u de aanvraag ook doet€ 151