Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Westervoort ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie. U doet de aanvraag persoonlijk in het gemeentehuis.

Door optie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor optie? Dan vult u in het gemeentehuis formulieren voor 'Optieverklaring' in
 • De burgemeester beslist over uw aanvraag. Hierover krijgt u een brief
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u de optieverklaring
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren.

Meenemen

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte
 • Bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag

Afspraak maken

U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Maak daarvoor eerst online een afspraak.

Door naturalisatie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatie? Dan heeft u eerst een gesprek met de gemeente
 • De gemeente schrijft een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag op naar de IND
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren.

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of een Nederlands diploma van de middelbare school
 • Bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag

Afspraak maken

U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Maak daarvoor eerst online een afspraak.

Kosten

Nederlander worden Voor wie Tarief 2018
Door optie Voor 1 persoon € 184,00
  Voor een stel € 314,00
 

Voor elk kind
waarvoor u de aanvraag
ook doet

€ 21,00
Door naturalisatie Voor 1 persoon € 866,00
  Voor 1 persoon
met asielvergunning
voor onbepaalde tijd
€ 644,00
  Voor een stel € 1.105,00
  Voor een stel
met asielvergunning
voor onbepaalde tijd
€ 884,00
  Voor elk kind
waarvoor u de aanvraag
ook doet
€ 128,00