Mobiliteitsvisie

Het Verkeersplan Westervoort uit 2008 is oud. Er is behoefte aan een nieuwe gemeentelijke visie op mobiliteit. Daarom gaan we aan de slag met een nieuwe mobiliteitsvisie op hoofdlijnen. Deze visie draagt bij aan een duurzaam bereikbaar Westervoort en maakt de mobiliteitstransitie mogelijk.

Vragenlijst

Wij horen graag wat u vindt van het verkeer en vervoer (mobiliteit) in onze gemeente. Omdat u als voetganger, fietsers, automobilist of als gebruiker van het openbaar vervoer deelneemt aan het verkeer. Uw ervaringen helpen ons om een nieuwe mobiliteitsvisie te maken. 

De vragenlijst staat open van 24 januari tot 12 februari 2024. Vult u de lijst liever op papier in? Kom dan naar het gemeentehuis, daar ligt een papieren versie voor u klaar.

Meer informatie

Ontvangt u graag meer informatie over de mobiliteitsvisie of heeft u nog vragen? Laat ons dat dan weten door een mail te sturen naar projecten@1stroom.nl