Minder restafval, deel gescheiden afval ongeveer gelijk

02 juni 2023
Nieuws

De hoeveelheid restafval per inwoner is in 2022 gedaald tot 107 kilo per inwoner. Inwoners scheiden 75% van het huishoudelijk afval. Dat blijkt uit de inzamelresultaten van huishoudelijk afval in Westervoort van afgelopen jaar.

Minder restafval en zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. Dat is de ambitie volgens het Grondstoffenplan Samen minder afval, dat de gemeenteraad in 2020 heeft vastgesteld. Het doel voor 2025 is maximaal 85 kilo restafval en voor 2030 70 tot 75 kilo. Uiteindelijk is het plan om in 2050 helemaal circulair te zijn, zodat afval niet meer bestaat en alle grondstoffen worden hergebruikt.

Hoeveelheid afval daalt

De hoeveelheid restafval daalt al een aantal jaar. In 2021 was het nog 124 kilo per inwoner, in 2022 is dit 17 kilo minder. Ook andere afvalstromen zijn gedaald, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken (PMD) en papier en karton. De hoeveelheid gescheiden ingezamelde luiers en incontinentiemateriaal is toegenomen. 2022 was dan ook het eerste hele jaar waarin dit materiaal apart wordt gerecycled.

Afval scheiden

Het scheidingspercentage is iets meer dan 75%. Dit percentage is al enkele jaren ongeveer gelijk. 25% van het restafval bestaat nog uit GFT. Om de scheiding van GFT en etensresten te verbeteren én als service voor inwoners laat de gemeente het GFT sinds 2021 van april tot en met oktober wekelijks inzamelen. In eerste instantie als proef, inmiddels is dit structureel. Uit sorteeranalyses van het restafval lijkt het dat inwoners inderdaad het GFT en etensresten beter scheiden. De hoeveelheid GFT in 2022 was wel lager omdat het een droog jaar was, waardoor mensen weinig tuinafval hadden. De hoeveelheid gescheiden ingezameld PMD is terug op het niveau van voor de coronacrisis. Tijdens de lockdowns en het vele thuiswerken lag deze hoeveelheid in 2020 en 2021 hoger. Verder blijkt er behoefte te zijn om PMD dichtbij huis te kunnen wegbrengen: de twee ondergrondse containers voor PMD zijn in piekperioden (te) vol. Belangrijk blijft de kwaliteit van PMD en GFT. Als mensen afval niet op de juiste manier scheiden, kan het niet hergebruikt worden.

Acties voor minder restafval

De gemeente Westervoort blijft inwoners stimuleren om de hoeveelheid restafval te verminderen. Zo krijgen bewoners van hoogbouw informatie op maat over het scheiden van GFT en etensresten. En we onderzoeken of er meer plekken mogelijk zijn voor het inleveren van zowel PMD als luiers en incontinentiemateriaal. Verder geldt vanaf 1 juli als standaard: geen reclamefolders in de brievenbus, tenzij er een ja-sticker is geplakt. Dit om papierafval te voorkomen. Daarnaast zetten we in op educatie en communicatie om mensen bewust te maken van en aan te zetten tot minder restafval.