Meldpunt Goed Verhuurderschap

Als huurder kunt u het melden als u problemen heeft met uw verhuurder. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie, slecht onderhoud, te hoge huurprijzen. U meldt het bij het Meldpunt Goed Verhuurderschap. Uw melding is kosteloos en kan ook anoniem gedaan worden.

Voor klachten bij huren

Gemeenten willen graag kunnen optreden bij misstanden op de lokale huurmarkt. Hiervoor is de Wet Goed Verhuurderschap ingesteld. In de wet zijn landelijke regels opgesteld.

De regels zien toe op:

  • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie
  • Het voorkomen van een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten
  • De plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen
  • De plicht om de huurder een aantal zaken te informeren, bijvoorbeeld over de rechten en plichten.
  • Er is een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten.

Voor wie gelden de regels?

Deze regels gelden voor verhuurders en de verhuurbemiddelaars.
Werken zij niet volgens die regels? Dan kan dit gemeld worden bij de gemeente. De gemeente kan daarbij een waarschuwing of boete geven aan de verhuurder.
Afhankelijk van uw klacht kan de gemeente u ook doorverwijzen. Naar bijvoorbeeld het meldpunt voor anti-discriminatie of het Juridisch Loket.

Arbeidsmigranten

Om arbeidsmigranten beter te beschermen zijn er voor hen extra regels. Zo moet de huurovereenkomst apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. De verhuurder moet de arbeidsmigrant informeren in een taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft.

Klachten over huren bij een woningcorporatie

Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die handelt de klacht zelf af.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het maken van de melding? Neem dan telefonisch contact op met Lisanne Overeem. Dat kan via telefoonnummer (026) 317 99 11.

U mag de melding ook schriftelijk doen. Stuur uw brief naar:

Gemeente Westervoort
T.a.v. Meldpunt Goed Verhuurderschap
Postbus 40
6930 AA Westervoort

If you want to translate this information in your own language, you can use Google Translateexterne-link-icoon.