Loterij en kansspel

U heeft een vergunning nodig voor het houden van een loterij of kansspel waarbij prijzen of premies kunnen worden gewonnen, zonder dat de deelnemers invloed op de uitslag kunnen uitoefenen. Een prijsvraag waarbij de winnaar door loting bepaald wordt, noemen we daarom ook een loterij.

Loterijvergunning

Vergunning niet altijd nodig

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Dit is het geval bij:

 • Een prijzenpot niet groter dan € 1550,-. Dit heet een klein kansspel. Bijvoorbeeld bingo. U moet een klein kansspel meldenexterne-link-icoon bij de gemeente.
 • Een loterij die niet voor het publiek opengesteld is.
 • Een loterij die binnen een bedrijf of familie georganiseerd wordt en alleen openbaar is voor medewerkers en familieleden.
 • Een prijsvraag met een jury die niet van kans afhangt.

Voorwaarden

 • De vergunning kan alleen worden aangevraagd door of namens een stichting of vereniging.
 • Het doel van de loterij is van algemeen belang.
 • Tenminste 50% van de opbrengst wordt besteed aan het doel waarvoor de actie is gehouden.
 • Het prijzengeld bedraagt niet meer dan € 4500,-

Prijzengeld hoger dan € 4500,-

Is uw prijzengeld hoger dan € 4500,- dan moet u de vergunning voor de loterij aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Neem met de Kansspelautoriteitexterne-link-icoon contact op voor een aanvraagformulier.

Na het houden van de loterij vult u de rekening en verantwoordingexterne-link-icoon in.

Klein kansspel

Om een klein kansspel zoals bingo te mogen organiseren moet aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan.

 • Het kansspel mag alleen georganiseerd worden door een in de gemeente Westervoort gevestigde vereniging, die tenminste drie jaar bestaat.
 • De vereniging moet volgens de statuten een duidelijk omschreven doel dienen, niet zijnde het beoefenen van een kansspel.
 • De waarde van de prijzen mag niet hoger zijn dan € 400,- per ronde en € 1550,- per bijeenkomst.
 • Het doel van de bijeenkomst mag niet in strijd zijn met het algemeen belang.
 • Op de plaats waar de bingo wordt gehouden, mag diezelfde dag geen ander kansspel plaatsvinden.
 • Leden van de organiserende vereniging mogen geen persoonlijk voordeel krijgen uit de bingo.

Prijzengeld hoger dan € 1550,-

Is het prijzengeld hoger dan € 1550,- dan moet u een loterijvergunningexterne-link-icoon aanvragen.

Na het kansspel vult u de verantwoording klein kansspelexterne-link-icoon in.

Kosten

Loterijvergunning € 87,70

Voor een klein kansspel geldt een meldingsplicht, hier zijn geen kosten aan verbonden.