Liemerse Economische Visie krijgt vervolg met nieuw actieplan

24 mei 2024
Nieuws

De Liemerse Economische Visie (LEV) krijgt een vervolg met een nieuw actieplan voor de periode 2024-2026. De vijf Liemerse gemeenten hebben het plan vandaag 22 mei officieel bekrachtigd met het ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst. Hiermee geven ze de Liemerse Ambassade de opdracht om met het nieuwe actieplan aan de slag te gaan.

De handtekeningen werden in het gemeentehuis van Westervoort gezet door burgemeesters Huub Hieltjes (Duiven), Harry de Vries (Montferland), Arend van Hout (Westervoort) en de wethouders Arthur Boone (Zevenaar) en Stan Hillenaar (Doesburg). Namens de Liemerse Ambassade tekenden voorzitter Harry Ankoné en directeur Jan Ummenthum de overeenkomst.
De nieuwe LEV is een vervolg op de eerste LEV-periode 2020-2023. In de Liemerse Economische Visie werken de gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar nauw samen op het gebied van maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie, inclusief retail. Met als doel om de Liemers als sterke economische regio te positioneren. 

Uit een evaluatie van bureau Ecorys over de eerste periode van de LEV bleek grote tevredenheid. Op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie zijn stappen gezet en veel beoogde activiteiten zijn uitgevoerd. Met name in de logistiek en vrijetijdseconomie. Volgens Ecorys zijn de meeste doelstellingen gehaald.

Actieplan

Daarom is besloten de LEV te verlengen met een nieuw actieplan voor de Liemerse Economische Visie (LEV) 2024-2026. De afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt. Het is de bedoeling om ondernemers en onderwijs nadrukkelijk te betrekken bij de uitvoering.

Het nieuwe actieplan kent drie speerpunten. Binnen de maakindustrie wordt de komende jaren aandacht gevraagd voor de arbeidsmarktontwikkeling en de verbinding van onderwijs met bedrijfsleven. Bij vrijetijdseconomie ligt de nadruk op het verder in de markt zetten van de campagne ‘kijkverderindeliemers’ en de inrichting van toeristische informatiepunten. Ook staat de verbreding met de retail sector op het programma. Bij het thema logistiek is het nieuwe programmaplan van Logistics Valley Liemers-Achterhoek leidend. De uitvoering wordt bij Logistics Valley gelegd in samenwerking met de Liemerse Ambassade.