Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor een vergoeding:

  • als uw kind speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgt en de onderwijsinstelling minimaal 4 kilometer van uw huis staat
  • als uw kind primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de onderwijsinstelling minimaal 6 kilometer van uw huis staat
  • voor een taxi, als uw kind een beperking heeft en niet onder begeleiding kan reizen. Bij de aanvraag stuurt u medische informatie, diagnose(s) en verklaringen van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar
  • voor weekendvervoer, als uw kind in een internaat of pleeggezin verblijft voor het volgen van passend onderwijs
  • voor een begeleider, als uw kind niet zelfstandig kan reizen. Kinderen die op 1 augustus 2015 tien jaar of ouder zijn en onderwijs volgen op een speciale school voor primair of basisonderwijs, komen alleen voor de vergoeding van een begeleider in aanmerking als de directeur van de school een verklaring van de noodzaak afgeeft. Deze ondertekende verklaring stuurt u mee bij de aanvraag 
  • Het leerlingenvervoer in Westervoort wordt verzorgd door Avan

Aanvragen

Dien een aanvraag in bij de gemeente. Dat moet voor elk schooljaar opnieuw. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school

Antwoord van de gemeente

U krijgt binnen 8 weken na de aanvraag per brief een beschikking  met onze beslissing of de aanvraag wordt toegekend of afgewezen.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van welke school de leerling bezoekt, kan een eigen bijdrage van € 522,- opgelegd worden. Dit wordt getoetst aan uw verzamelinkomen van 2013.