Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen op grond van de regeling leerlingenvervoer.

Goed om te weten

U komt in aanmerking voor een vergoeding:

  • als uw kind speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgt en de onderwijsinstelling minimaal 4 kilometer van uw huis staat
  • als uw kind primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de onderwijsinstelling minimaal 6 kilometer van uw huis staat
  • voor een taxi, als uw kind een beperking heeft en niet onder begeleiding kan reizen. Bij de aanvraag stuurt u medische informatie, diagnose(s) en verklaringen van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar
  • voor weekendvervoer, als uw kind in een internaat of pleeggezin verblijft voor het volgen van passend onderwijs
  • voor een begeleider, als uw kind niet zelfstandig kan reizen. Kinderen die op 1 augustus 2015 tien jaar of ouder zijn en onderwijs volgen op een speciale school voor primair of basisonderwijs, komen alleen voor de vergoeding van een begeleider in aanmerking als de directeur van de school een verklaring van de noodzaak afgeeft. Deze ondertekende verklaring stuurt u mee bij de aanvraag 
  • Het leerlingenvervoer in Westervoort wordt verzorgd door Avan.

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier opvragen via het Loket WWZ:

Eigen bijdrage

  • Is het verzamelinkomen van uw huishouden hoger dan € 26.100 (peiljaar 2016)? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is € 522,00.
  • Volgt uw kind les op een clusterschool? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.