Leerlingenvervoer

In sommige situaties lukt het niet om uw kind naar school te brengen of zelfstandig naar school te laten gaan. Mogelijk heeft u dan recht op leerlingenvervoer.

Wat is leerlingenvervoer

Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind elke dag naar school gaat. U brengt uw kind, of uw kind gaat zelfstandig naar school. In sommige situaties lukt dat niet, bijvoorbeeld als de school ver weg is of als uw kind een beperking heeft. Mogelijk heeft u dan recht op leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer begint ermee dat we kijken of uw kind kan leren om zelfstandig naar school te reizen, op de fiets of met openbaar vervoer. Daarvoor hebben we de Reiskoffer. Leerlingenvervoer kan ook betekenen dat u een vergoeding voor een OV-abonnement krijgt. Of dat uw kind met de deeltaxi (Avan) naar school gaat. De spelregels van leerlingenvervoer zijn verschillend voor basisschool en middelbare school.

Sociaal loket

Zelf naar school

Wilt uw kind het liefst zelfstandig naar school gaan (op de fiets of met de bus)? Maar heeft u daar zelf nog twijfels of zorgen bij? Dan is de Reiskoffer mogelijk iets voor u. Vrijwilligers begeleiden uw kind één of twee dagen per week naar school, net zolang totdat uw kind en u het vertrouwen hebben dat uw kind het zelf kan.

Of uw kind in aanmerking komt voor de Reiskoffer, hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld of uw kind nu met Avan naar school gaat. En of er vrijwilligers beschikbaar zijn.
Meer informatie hierover vindt u op Samen reizen met...externe-link-icoon of de website van de Reiskofferexterne-link-icoon.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze consulenten leerlingenvervoer van het Sociaal loket.

Basisschool

Met ‘basisschool’ bedoelen we hier het reguliere basisonderwijs, het speciaal onderwijs (SO) en het speciaal basisonderwijs (SBO).

Als uw kind naar een school gaat die verder dan 6 kilometer van uw huis staat, hebt u mogelijk recht op vergoeding van een OV-abonnement voor uw kind en voor uzelf (of een andere begeleider).

De gemeente kan ook besluiten om aangepast vervoer (Avan) voor uw kind in te zetten. Dit is het geval als uw kind als gevolg van een beperking niet met openbaar vervoer kan reizen, ook niet onder begeleiding.

De regels over leerlingenvervoer zijn ingewikkeld. Mogelijk moet u een eigen bijdrage van € 571 betalen. Als u denkt dat één van de bovenstaande situaties voor u geldt, neemt u dan contact op met onze consulenten leerlingenvervoer van het Sociaal loket. Zij kunnen u verder helpen.

Middelbare school

Met  ‘middelbare school’ bedoelen we hier het reguliere voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Als uw kind naar een VSO-school gaat die verder dan 6 kilometer van uw huis staat, hebt u mogelijk recht op vergoeding van een OV-abonnement voor uw kind.

De gemeente kan ook besluiten om aangepast vervoer (Avan) voor uw kind in te zetten. Dit is het geval als uw kind als gevolg van een beperking niet met openbaar vervoer kan reizen, ook niet onder begeleiding.

De regels over leerlingenvervoer zijn ingewikkeld. Mogelijk moet u een eigen bijdrage van € 571 betalen. Als u denkt dat één van de bovenstaande situaties voor u geldt, neemt u dan contact op met onze consulenten leerlingenvervoer van het Sociaal loket. Zij kunnen u verder helpen.

Vervolgonderwijs

Als uw kind naar MBO, HBO, VAVO, of WO gaat en door een beperking niet met openbaar vervoer kan reizen, is er mogelijk ook een recht op vergoeding van vervoer. Dit kunt u aanvragen bij het UWV, voor uw kindexterne-link-icoon of voor uzelfexterne-link-icoon.