Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Jeugdhulp

Heeft u ondersteuning nodig bij het opvoeden of heeft uw kind zorg of begeleiding nodig om te komen tot een goede ontwikkeling? Neem dan contact op met het Sociaal loket voor informatie.

Bel een medewerker van het Sociaal loket:

 • op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur
 • telefoon: (026)  317 99 11

U kunt ook het aanmeldformulier invullen.

Goed om te weten

Na de melding van uw hulpvraag volgt er een gesprek met een medewerker van het Sociaal loket. Dit gebeurt in de meeste gevallen bij u thuis. Bij het team werken deskundige medewerkers. Zij onderzoeken samen met u en uw kind wat de juiste oplossing is voor uw hulpvraag, wat u zelf kunt en waar u hulp bij nodig heeft. Bij het vinden van de juiste oplossing activeert de medewerker van het team zo veel mogelijk de mensen uit uw eigen gezinsomgeving (het sociale netwerk) en schakelt zo nodig professionele jeugdhulp of opvoedondersteuning in.

U kunt voorafgaand aan het gesprek in een familiegroepsplan opschrijven wat er volgens u nodig is om de problemen aan te pakken en wie daarin wat kan doen. Het gesprek wordt dan aan de hand van uw plan gevoerd. Voor meer informatie over het opstellen van een familiegroepsplan kunt u de folder Familiegroepsplan bij het Sociaal loket opvragen.

Binnen het team is ook een specialistisch ondersteuner jeugd GGZ werkzaam. Zij is gespecialiseerd op het gebied van de geestelijke gezondheid bij de jeugd. Zij kan in één of enkele gesprekken uw vraag of probleem verhelderen en u helpen bij vervolgstappen.

Meer informatie

 • vooreenveiligthuis.nl
  De website Voor een veilig thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Soorten jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp:

 • Ambulante jeugdhulp
  Ambulante jeugdhulp is hulp in de thuissituatie bij problemen in het gezin.
 • Pleegzorg
  Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind of jongere op zich.
 • Jeugdzorgplus
  Jeugdzorgplus is hulp in een gesloten jeugdinstelling voor jongeren met ernstige (gedrags-)problemen.
 • Verblijf in een jeugdinstelling
  Jeugdigen verblijven op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) in een jeugdinstelling.
 • Jeugd-GGZ
  Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.
 • Jeugdzorg voor jongeren met een beperking
  Hulp voor kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel) of een somatische aandoening (chronische ziekte of een psychiatrische aandoening).
 • Zorg voor ernstig zieke kinderen
  (Ouders van) jeugdigen met een intensieve zorgvraag hebben vaak te maken complexe problematiek. Vragen over de zorg kunnen gesteld worden bij het Juiste Loket. Deskundigen bieden maatwerk en beantwoorden vragen.
 • Ondertoezichtstelling en voogdij
  Bij ernstige problemen in uw gezin kunt u verplicht hulp krijgen bij de opvoeding van uw kind. De kinderrechter kan hiervoor een kinderbeschermingsmaatregel opleggen.
 • Jeugdreclassering
  Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar.