Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij het 'Goed voor elkaar Team Westervoort'.

Goed voor elkaar Team Westervoort
Telefoon: (026) 31 79 911

Wat u moet weten

De gemeente moet hulp, zorg en ondersteuning geven aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden die ze niet zelf kunnen oplossen. Heeft u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan meldt u dit bij het Goed voor elkaar Team.

  • U geeft het Goed voor elkaar Team alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt
  • U voert een gesprek met het Goed voor elkaar Team en deskundigen over de situatie van uw kind
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig heeft
  • Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van het Goed voor elkaar Team. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Kunt u specifieke hulp krijgen? Dan doet u een aanvraag voor de hulp. U krijgt hiervoor een formulier
  • Lees informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld op Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling