In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden in elk geval tot 1 september 2020 aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we van ma - do geopend van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Jeugdhulp

Kinderen, jongeren en hun ouder(s) of verzorger(s)s die speciale zorg of extra hulp nodig hebben bij het opgroeien of opvoeden kunnen bij de gemeente terecht. De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het Sociaal loket Westervoort voert deze taak uit en helpt u verder.

Telefoon: (026) 317 99 11 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur)
E-mail: sociaalloket@westervoort.nl
Bezoekadres: Dorpsplein 1, 6931 CZ Westervoort
Website: goedvoorelkaardeliemers.nl

Goed om te weten

Na de melding van uw hulpvraag volgt er een gesprek met een medewerker van het Sociaal loket. Dit gebeurt in de meeste gevallen bij u thuis. Bij het team werken deskundige medewerkers. Zij onderzoeken samen met u en uw kind wat de juiste oplossing is voor uw hulpvraag, wat u zelf kunt en waar u hulp bij nodig heeft. Bij het vinden van de juiste oplossing activeert de medewerker van het team zo veel mogelijk de mensen uit uw eigen gezinsomgeving (het sociale netwerk) en schakelt zo nodig professionele jeugdhulp of opvoedondersteuning in.

U kunt voorafgaand aan het gesprek in een familiegroepsplan opschrijven wat er volgens u nodig is om de problemen aan te pakken en wie daarin wat kan doen. Het gesprek wordt dan aan de hand van uw plan gevoerd. Voor meer informatie over het opstellen van een familiegroepsplan kunt u de folder Familiegroepsplan bij het Sociaal loket opvragen.

Meer informatie

 • vooreenveiligthuis.nl
  De website Voor een veilig thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Soorten jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp:

 • Ambulante jeugdhulp
  Ambulante jeugdhulp is hulp in de thuissituatie bij problemen in het gezin.
 • Pleegzorg
  Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind of jongere op zich.
 • Jeugdzorgplus
  Jeugdzorgplus is hulp in een gesloten jeugdinstelling voor jongeren met ernstige (gedrags-)problemen.
 • Verblijf in een jeugdinstelling
  Jeugdigen verblijven op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) in een jeugdinstelling.
 • Jeugd-GGZ
  Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.
 • Jeugdzorg voor jongeren met een beperking
  Hulp voor kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel) of een somatische aandoening (chronische ziekte of een psychiatrische aandoening).
 • Zorg voor ernstig zieke kinderen
  (Ouders van) jeugdigen met een intensieve zorgvraag hebben vaak te maken complexe problematiek. Vragen over de zorg kunnen gesteld worden bij het Juiste Loket. Deskundigen bieden maatwerk en beantwoorden vragen.
 • Ondertoezichtstelling en voogdij
  Bij ernstige problemen in uw gezin kunt u verplicht hulp krijgen bij de opvoeding van uw kind. De kinderrechter kan hiervoor een kinderbeschermingsmaatregel opleggen.
 • Jeugdreclassering
  Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar.