Inkoop en aanbesteden

Goed om te weten

Inkoopbeleid en -voorwaarden

De Gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar (hierna de Gemeenten), alsmede hun samenwerkingsverband genaamd Samenwerking de Liemers (hierna SDL) en 1Stroom werken op het gebied van inkoop en aanbesteden samen. Zij willen inkoopkracht bundelen, kennis en ervaring delen en kwetsbaarheid verminderen. Samenwerken is effectiever wanneer missie en doelstelling op gebied van inkopen en aanbesteden op elkaar aansluit. De Gemeenten hanteren daarom zoveel mogelijk een gelijk beleid ten aanzien van inkopen en aanbesteden en gelijke algemene inkoopvoorwaarden.

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop bij de Gemeenten, 1Stroom en SDL plaatsvindt. Ze leven daarbij een aantal centrale doelstellingen na.

Zij worden hierbij ondersteund door de inkoopadviseurs van het Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum de Liemers (RID de Liemers).

Het Liemerse inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn te downloaden vanaf de website www.inkoopapp-deliemers.nl onder het kopje “inkoopdocumenten”.

Kansen voor (regionale) ondernemers – Inkoopapp de Liemers

Op www.inkoopapp-deliemers kunnen (regionale) ondernemers zich presenteren en aangeven in aanmerking te willen komen voor inkoopopdrachten. Gemeentelijke inkopers gebruiken de website bij het aanvragen van offertes.

De website is hèt platform dat deze ondernemers en de gemeentelijke opdrachtgevers bij elkaar brengt. Er zijn wel spelregels opgesteld rondom het uitnodigingsbeleid van de gemeenten. Registratie vergroot de vindbaarheid en de kans om uitgenodigd te worden voor een inkoopopdracht. Ook ondernemers buiten de Liemers kunnen zich hierop presenteren. De website is openbaar dus ondernemers kunnen ook elkaar vinden.