Iedereen doet mee

In onze gemeente wonen duizenden mensen met een beperking. Denk daarbij aan lichamelijke, zintuiglijke (horen/zien) psychische en/of verstandelijke beperkingen. Onze gemeente wil graag dat alle inwoners volledig mee kunnen doen. We noemen dat ook wel een ‘inclusieve samenleving’. Iedereen kan ook meedoen als we allemaal rekening houden met eventuele beperkingen van de ander. Daarom is de inzet van inwoners, verenigingen en bedrijven op meerdere terreinen nodig.

Algemeen

Wonen

Wijken en gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Inclusief bouwen en wonen doen we met zo weinig mogelijk drempels. Mensen in een rolstoel kunnen in openbare gebouwen overal komen. Dat vraagt om bredere deuren, draaicirkels en liften die door iemand in een rolstoel kan worden bediend. Ook iemand die slechtziend is, moet zich vrij door de gemeente kunnen bewegen. Bij het ontwerpen van een nieuwe wijk of een nieuw gebouw moet een architect daar rekening mee houden. Bij bestaande gebouwen kunnen aanpassingen worden doorgevoerd.

Werken

In onze gemeente krijgen mensen met een arbeidsbeperking hulp bij het vinden van werk. Dat kan gaan om vrijwilligerswerk of een betaalde baan. De hulp bestaat bijvoorbeeld uit scholing, ondersteuning van een jobcoach of aanpassingen op de werkplek.

Onderwijs

Inclusief onderwijs betekent dat alle kinderen naar een school kunnen die bij ze past. Dat geldt ook voor kinderen die verzorging en verpleging nodig hebben. Er is voldoende begeleiding voor alle leerlingen en studenten. Scholen kijken met leerlingen, leraren en ouders hoe iedereen op school kan meedoen.

Vervoer

Mensen met een beperking zijn in staat om te reizen. Met de trein, tram of bus. Als dat niet kan, is er recht op aangepast vervoer. In 2030 moeten alle stations toegankelijk zijn voor iedereen. Met bijvoorbeeld overal liften, grote letters en duidelijke plaatjes op informatieborden. De NS koopt alleen nog treinen die voor iedereen toegankelijk zijn. Een reiziger met een rollator of rolstoel kan dan overal zonder hulp de trein in en uit. In elke trein komen vlakbij de uitgang stoelen voor reizigers die niet goed kunnen lopen.

Zorg en ondersteuning

Bij een inclusieve samenleving hoort goede zorg en ondersteuning. Mensen met een beperking zijn vaak veel tijd kwijt om ondersteuning te regelen. Bijvoorbeeld als ze bij de gemeente of zorgverzekeraar een hulpmiddel, huishoudelijke hulp of dagbesteding moeten aanvragen. Dat willen we makkelijker maken. Met duidelijke regels en begrijpelijke informatie.

Toegankelijke informatie

Onze gemeente wil iedereen voorzien van begrijpelijke informatie. Bijvoorbeeld via de website of in brieven. Als informatie onduidelijk is, kunnen inwoners altijd telefonisch contact opnemen met ons KlantContactCentrum: (026) 317 99 11 .

Voor mensen die problemen hebben met lezen, heeft onze bibliotheek luisterboeken en boeken met grote letters. Ook organiseert de bibliotheek activiteiten en cursussen voor mensen die niet goed kunnen lezen of hulp nodig hebben bij het omgaan met de computer. Ga voor meer informatie naar de website Bibliotheek Westervoortexterne-link-icoon.

Wat doet de gemeente?

Wij overleggen geregeld met de doelgroep over wat er in Westervoort moet gebeuren. Ook partijen als de gehandicaptenraad en Mikado zijn hierbij betrokken.

Afspraken

Wij maken afspraken met onder meer sportverenigingen, horecabedrijven en lokale winkeliers. Samen met hen kijken we naar de mogelijkheden om toegankelijkheid te verbeteren

Inclusie-agenda

Jaarlijks stellen we samen een inclusie-agenda op waarin staat wat we dat jaar gaan doen. U kunt uw ideeën mailen naar de inclusie-agenda@westervoort.nl. De agenda voor 2022 willen we tijdens een bijeenkomst op 12 oktober vaststellen. U bent van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen!

Contact