Heling

Na een woninginbraak of straatroof worden gestolen goederen vaak doorverkocht. Zonder de juiste registraties kunt u zich als ondernemer of handelaar (ongewild) schuldig maken aan heling.

Wat is heling

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen. Onder heling valt ook het kopen van goederen, waarvan u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen goed ging. Bijvoorbeeld als de prijs te mooi is om waar te zijn. Vaak gaat het dan om gestolen goederen.
Heling is strafbaar. Een heler riskeert bij veroordeling een gevangenisstraf of boete en een strafblad.
Om het voor dieven zo moeilijk mogelijk te maken geld te verdienen aan diefstallen, inbraken en straatroven werkt de gemeente samen met de politie en justitie in de aanpak tegen heling.

Uit het oogpunt van misdaadbestrijding hechten wij veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen goederen. Het stelen van goederen is tenslotte alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die deze goederen wil kopen. Zonder heler, is er immers ook geen steler!

Digitaal Opkopers Loket (DOL)

Ondernemers

Onderstaande informatie is bedoeld voor handelaren en opkopers die beroeps- of bedrijfsmatig handelen in gebruikte of ongeregelde goederen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld platina, goud, zilver, edelstenen, horloges, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.
Er zijn een aantal verplichtingen waar ondernemers in tweedehands en ongeregelde goederen zich aan moeten houden.

Aanmelden als handelaar (Digitaal Opkopers Loket)

Ondernemers  in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) goederen zijn  verplicht om zich als handelaar bij de gemeente te melden (art. 2:68 APV Duiven 2021) via www.ikbenhandelaar.nlexterne-link-icoon

De gemeente heeft vrijheid voor ondernemers hoog in het vaandel staan. Iedere ondernemer kan het beroep van handelaar/opkoper uitoefenen. De branche is echter kwetsbaar voor het faciliteren van criminaliteit. Tweedehands goederen kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld. Het kan zijn dat deze aangeboden goederen aan de handelaar afkomstig zijn van diefstal. Zo kan een handelaar zich (ongewild) schuldig maken aan heling, wanneer deze de aangeboden gestolen goederen inkoopt.

Om te voorkomen dat een handelaar gestolen goederen inkoopt, verwacht de gemeente van handelaren dat zij onderzoek doen naar de afkomst van een goed, voordat dit wordt ingekocht. Dit onderzoek kan worden gedaan via de website www.stopheling.nlexterne-link-icoon. Hierop kan de handelaar nagaan of een goed niet geregistreerd staat als gestolen.

Digitaal Opkopers Register (DOR)

In- en verkoopregister (Digitaal Opkopers Register)

Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen, geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. Ingekochte goederen moeten vijf dagen in bewaring blijven bij de handelaar.

Er is een koppeling met het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Zodra u zich aangemeld heeft als handelaar bij het DOL, kunt u een account aanmaken bij het Digitaal Opkopers Register (DOR), waardoor u via één account direct aan de wettelijke vereisten voldoet.

Mocht u nog vragen hebben over de aanmelding als handelaar, het doen van onderzoek naar de herkomst van een goed of het in- en verkoopregister, neem dan contact met ons op (team Advies, cluster Openbare Orde en Veiligheid/Ondermijning).