Grafrechten

Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken vraagt u grafrechten aan bij de gemeente. Als u grafrechten heeft, heeft u de rechten en plichten op een graf en bent u de contactpersoon voor de gemeente.

Wilt u informatie over het onderwerp grafrechten?

Goed om te weten

  • Een eigen graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Deze termijn kunt u steeds met maximaal 10 jaar of 5 jaar verlengen. U regelt de verlening bij de begraafplaatsadministratie. Hiervoor krijgt u een brief met antwoordstrook waarop u uw keuze kenbaar maakt. Als u grafrechten niet op tijd verlengt, krijgt u eerst een herinneringsbrief. Als u hierop niet reageert, gaan de grafrechten naar de gemeente. Die mag het graf ruimen
  • Voor een algemeen graf krijgt u voor 20 jaar de mogelijkheid om te begraven. Deze termijn kunt u niet verlengen. In een algemeen graf mogen 2 personen begraven worden
  • Grafrechten kunt u laten overschrijven op naam van een familielid. Als degene met grafrechten (rechthebbende) is overleden, moeten de nabestaanden de rechten binnen een jaar overschrijven op naam van een erfgenaam tot en met de derde graad. U regelt het bij de begraafplaatsadministratie. Als u de grafrechten niet op tijd overschrijft, gaan de grafrechten naar de gemeente. Die mag het graf ruimen
  • Bent u verhuisd? Geef uw nieuwe adres dan door aan de begraafplaatsadministratie

Graven ruimen

Als veel graven in één keer worden geruimd, worden de stoffelijke resten herbegraven in een verzamelgraf. Bij een incidentele ruiming worden de resten onder in het graf begraven. Grafmonumenten van geruimde graven worden vernietigd.