Gezamenlijk plan voor schoolgebouwen van de toekomst

27 mei 2024
Nieuws

Kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs in fijne en passende gebouwen. De gemeente en de schoolbesturen maken samen een huisvestingsplan voor de schoolgebouwen van de toekomst. Het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 Westervoort (IHP) is inmiddels gereed. Dit plan geldt voor het basisonderwijs. Gezien de integrale samenwerking is ook de kinderopvang meegenomen in het plan. Een goed schoolgebouw is goed onderhouden, veilig en passend voor het aantal leerlingen op school. Bovendien moeten de schoolgebouwen steeds duurzamer worden met een goed binnenklimaat.

Gemeenteraad moet plan uiteindelijk vaststellen

Het Integraal Huisvestingsplan geeft een meerjarig beeld van de omvang, kwaliteit, planning en de te verwachten investeringen in de schoolgebouwen. In een uitvoeringsprogramma staat concreet welke schoolgebouwen worden aangepast binnen een bepaalde periode. Dat kan bijvoorbeeld gaan over renoveren, nieuw te bouwen integrale kindcentra, verduurzamen, afstoten of scholen verplaatsen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met het plan. Het is nu aan de gemeenteraad van Westervoort om dit plan uiteindelijk vast te stellen. Ook moet de gemeenteraad een besluit nemen over de financiële dekking van het uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar. 

Uitvoeringsprogramma’s

Het college wil graag de opdracht van de gemeenteraad voor het uitbreiden van IKC de Brug, omdat daar ruimtegebrek is. Ook wil het college de opdracht van de gemeenteraad om een locatie- en haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor nieuwbouw van de Montessorischool in het noorden van Westervoort boven de spoorlijn. Ook vraagt het college aan de raad om het beleid voor integrale kindcentra in 2025 te herzien en kostendekkende huur te gaan rekenen aan kinderopvangorganisaties en zorgpartners en die in scholen te huisvesten. 

Gemeenteraadsvergadering 17 juni 2024

Het Integraal Huisvestingsplan wordt 17 juni a.s. besproken in de gemeenteraad van Westervoort. Hiervoor wordt plan behandeld in de Commissie samenleving en bestuur op maandag 10 juni a.s. De raadsvergaderingen zijn openbaar en ook via deze link online te volgen https://westervoort.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendarexterne-link-icoon