Gemeente vraagt belangrijke subsidie aan voor impuls centrum

01 september 2023
Nieuws

De gemeente Westervoort vraagt € 2 miljoen subsidie aan voor de aanpak van het centrum. Met de subsidie wil de gemeente de openbare ruimte bij winkelcentrum De Wyborgh vernieuwen en de leegstaande delen van het gemeentehuis transformeren. De gemeente legt zelf ook € 2 miljoen bij. Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Samen met de eigenaar van winkelcentrum De Wyborgh investeert de gemeente in vernieuwing van het centrum. De vastgoedeigenaar werkt aan het winkelcentrum, waar een deel van de winkels plaats maakt voor woningen. Ook komen er voorzieningen zoals de bibliotheek, huisarts en apotheek. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van delen van het gemeentehuis. Gemeente en vastgoedeigenaar willen samen de openbare ruimte aanpakken. Door de combinatie van alle projecten maakt de gemeente kans op de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden van het Rijk.

Impuls voor winkelgebieden

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) stimuleert de rijksoverheid gemeenten om winkelcentra om te vormen tot toekomstbestendige gebieden. Met een stevige sociale en economische basis moeten de winkelgebieden weer aantrekkelijk worden voor bewoners en bezoekers. Het ministerie van EZK stelt in vier tranches elk ongeveer € 25 miljoen beschikbaar.

Belangrijke stap voor centrumplan

De subsidieaanvraag is een belangrijke stap voor het centrumplan. Het plan voorziet in een integrale ontwikkeling: van het op peil houden van de basisvoorzieningen voor winkelen, zorg en welzijn tot het garanderen van de economische vitaliteit voor ondernemers. Naast de eigenaar van het winkelcentrum en de gemeente zijn hierbij ook andere partijen betrokken. Zoals de ontwikkelaar van de woningbouw en culturele voorziening Kunstwerk!. De subsidie is belangrijk voor de gemeente en de ontwikkelaar om de plannen te realiseren zoals beoogd. De gemeente maakt met de betrokken partijen afspraken over onder andere samenwerking en kosten.

Als het Rijk de subsidie toekent, moeten de projecten binnen zeven jaar uitgevoerd worden. Omdat de plannen al ver gevorderd zijn, is dit haalbaar. De gemeenteraad neemt de daadwerkelijke besluiten over de uitvoering van de (deel)plannen.