Fort Geldersoord

Fort Geldersoord ligt in Westervoort-Zuid, in landschapspark De Schans. Hier zijn plannen voor de bouw van 20 woningen. Een historische plek, want hier stond vroeger een verdedigingswerk. De woningen komen te liggen aan een groene binnentuin.

Stand van zaken Fort Geldersoord

Omdat het om een historische plek gaat, zijn de plannen overlegd met het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Toch heeft de Raad van State – na beroep van omwonenden - het bestemmingsplan voor Fort Geldersoord vernietigd. Volgens de Raad van State zijn de cultuurhistorische waarden van het gebied onvoldoende verankerd in het plan. Gemeente en ontwikkelaar bekijken hoe het nu verder gaat.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de ontwikkelaarexterne-link-icoon.