Flexwonen

Er is veel behoefte aan nieuwe woningen in Westervoort. Flexwoningen kunnen snel een oplossing bieden. Bijvoorbeeld voor starters en mensen die met spoed woonruimte zoeken. Daarom heeft het college, ook op verzoek van de raad, onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor flexwonen.

Flexwonen op Achterse Weide

De Achterse Weide kwam naar voren als enige mogelijke en snelst beschikbare plek. Maar het bleek ook een goede plek voor blijvende woningen.

Geen flexwoningen

De gemeenteraad is het daarmee eens. Ze kiest daarom niet voor flexwoningen op de Achterse Weide. De raad wil de Achterse Weide toevoegen aan de Woonvisie van Westervoort als toekomstige bouwlocatie voor permanente woningen. Dit betekent dat we voor de Achterse Weide de gewone procedure gaan volgen voor woningbouw. Dat begint met het ontwikkelen van een visie voor bouwen op deze plek. Hierbij betrekken we ook omwonenden.

Planning

De gemeente is op dit moment eerst bezig met andere woningbouwprojecten. Denk aan de ontwikkeling van Westervoort Noord. Die plannen mogen geen vertraging oplopen. Het is daarom nu nog niet duidelijk wanneer we kunnen starten met de woningbouwontwikkeling op de Achterse Weide.