living-household iconFlexwonen

De gemeente Westervoort wil starters, spoedzoekers en statushouders meer kans bieden op een woning. Dat kan met flexwoningen: voorgefabriceerde woningen die goed te recyclen zijn.

Flexwonen op Achterse Weide

In april heeft de raad van Westervoort de nota Flexwonen met aanbevelingen vastgesteld. Een van de aanbevelingen was het doen van een locatieonderzoek. Op basis van dit onderzoek hebben burgemeester en wethouders een deel van de Achterse Weide aangewezen voor de bouw van 20 tot 30 circulaire woningen.

Keuze voor Achterse Weide


De Achterse Weide is de enige locatie die in aanmerking komt voor een tijdelijke ontwikkeling. Deze plek is ook zeer geschikt voor blijvende woningen. De commissie Ruimte en Financiën bespreekt dit voorstel op dinsdag 12 september. De gemeenteraad vergadert op maandag 25 september over het voorstel.

Het locatieonderzoek en de bijbehorende onderzoeken naar verkeer, natuur en milieu vindt u op de agenda van de commissie Ruimte en Financiën, agendapunt 8.

Korfbalvereniging


Op de Achterse Weide zit nu korfbalvereniging Wesstar. De gemeente is in gesprek met KV Wesstar, TV Westervoort, AVW’66 en SC Westervoort over verhuizing naar een nieuw te bouwen sportcomplex. We bekijken samen met Wesstar waar de korfbalvereniging in de tussentijd terecht kan.

Flexibele woningen, vaste plek


Flexwoningen komen vaak op een tijdelijke locatie. Maar op de Achterse Weide kunnen woningen blijvend goed staan. Zo creëren we voor jongeren en spoedzoekers (mensen die uit een relatie komen bijvoorbeeld of statushouders) een oplossing voor de lange termijn. Daarnaast is het duur om na 15 jaar de woningen weer af te breken en eventueel te verplaatsen naar een andere locatie. In Westervoort is een tweede locatie vinden voor flexwonen lastig. Hiervoor is – zoals het er nu naar uitziet - alleen ruimte op Westervoort-Noord. Hier is al woningbouw gepland. De flexwoningen die Vivare wil bouwen zijn van goede kwaliteit en kunnen permanent blijven staan.
 

Planning en procedure


De gemeenteraad bespreekt op maandag 25 september het voorstel om de Achterse Weide aan te wijzen voor woningbouw. Als de raad akkoord is, maakt de gemeente verdere afspraken met Vivare. Onder andere over de verkoop van de grond en over de bouw van de 20 tot 30 circulaire woningen.
 

Vivare maakt eerst een plan voor de bouw van 20 tot 30 woningen. De gemeente en woningcorporatie informeren en raadplegen omwonenden bij het maken van het plan. Waar mogelijk wordt de input van omwonenden meegenomen in het plan. Vivare stemt het plan ook af met de gemeente. We kijken hierbij naar financiën, ruimtelijke uitgangspunten en snelheid. De gemeente wil graag snel iets doen aan de woningnood.

Om op de Achterse Weide woningen te bouwen, heeft Vivare een omgevingsvergunning nodig. Dit om af te kunnen wijken van het huidige bestemmingsplan. De gemeente behandelt de vergunning binnen 8 tot 14 weken. Bezwaar indienen tegen het verlenen van de omgevingsvergunning kan bij de gemeente Westervoort. De gemeente maakt via de gemeentepagina in de Westervoort Post bekend wanneer het plan ter inzage ligt.

Inloopavond voor de buurt


Als de gemeenteraad het voorstel aanneemt, komt er een informatiebijeenkomst voor de buurt. We informeren omwonenden dan over het proces, de planning en het eerste idee. De wensen en bedenkingen nemen gemeente Westervoort en Vivare waar mogelijk mee bij de uitwerking van het plan. Zodat het plan goed kan worden ingepast in de buurt. Hierover volgt een tweede bijeenkomst.

Meer informatie


Wilt u meer weten over flexwoningen in de gemeente Westervoort? Stuur dan een mail naar flexwonen@westervoort.nl. Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar flexwonen@westervoort.nl
 

Veelgestelde vragen

Een flexwoning kan een tijdelijke woning zijn. Maar ook een blijvende woning met een tijdelijke bewoner. In Westervoort kiezen we voor dat laatste. De woningen blijven permanent staan, de bewoners zijn tijdelijk. Dat kan niet geregeld worden met tijdelijke huurcontracten. Want dat kan niet of nauwelijks volgens de wet. Maar een flexwoning is kleiner dan een gemiddelde woning. We verwachten daarom dat mensen na een start op de Achterse Weide snel ergens anders een plek vinden om zich te settelen. De flexwoning komt dan weer vrij voor nieuwe jongeren en spoedzoekers.

Zeker jongeren en starters vinden nu moeilijk een geschikte woning in Westervoort. Dat geldt ook voor spoedzoekers, zoals mensen die uit een relatie komen. Daarnaast is de gemeente verplicht statushouders - nieuwe inwoners van Westervoort - te huisvesten. De gemeente Westervoort wil snel nieuwe woningen bouwen. Door te kiezen voor woningen die in de fabriek worden gebouwd, kan dat waarschijnlijk lukken. Daarnaast zorgen voorgefabriceerde woningen voor minder overlast in de omgeving tijdens de bouw. En er is minder stikstofuitstoot.


Om de bewoners te laten doorstromen naar een andere woning, zijn wel meer woningen nodig. We werken daar hard aan met de plannen voor Westervoort-Noord.

De Commissie Ruimte en Financiën behandelt het voorstel over de Achterse Weide op dinsdag 12 september. De gemeenteraad vergadert er over op maandag 25 september. U kunt vooraf de gemeenteraad benaderen. U kunt bijvoorbeeld in gesprek gaan met de verschillende raadsfracties. Of u kunt inspreken. Neem voor meer informatie contact op met de griffie.

Als de gemeenteraad het voorstel aanneemt, komt er een informatiebijeenkomst voor de buurt. Vivare informeert en raadpleegt omwonenden bij het maken van een plan voor de woningbouw. Waar mogelijk wordt de input van omwonenden meegenomen in het uiteindelijke plan. Vivare stemt het plan ook af met de gemeente.

Komen de gemeente en Vivare tot overeenstemming? Dan vraagt Vivare een omgevingsvergunning aan. Hiervoor gaan we eerst nog in gesprek met de direct omwonenden. Wanneer de gemeente Westervoort de vergunning verleend, kunt u bezwaar indienen. Op dit moment kunt u dus nog geen bezwaar maken.

Als er flexwoningen komen op de Achterse Weide dan heeft de korfbalvereniging een andere plek nodig. De gemeente is met Wesstar in gesprek over een tijdelijke oplossing. Dit in afwachting van verhuizing naar een nieuw sportpark.

De gemeente kiest voor 1- tot 2-persoons woningen. Want juist die zijn er te weinig in Westervoort. Hoe groot de woningen worden, is nog niet bekend. De gemeente denkt aan zogenaamde grondgebonden woningen van 1 of 2 lagen met een kap.

Vivare wil 20 tot 30 flexwoningen bouwen in Westervoort. Als de raad akkoord gaat met de locatie Achterse Weide, werkt Vivare een plan uit voor het gebied. Dan wordt duidelijk hoeveel woningen er precies passen.

Gemeente Westervoort wil graag jongeren, spoedzoekers en statushouders meer kans geven op een woning. Er zijn in Westervoort vooral te weinig woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Vivare en de gemeente maken afspraken over de toewijzing van de woningen.

Tijdelijke huurcontracten mogen niet of nauwelijks volgens een nieuwe wet. In principe mag je dus blijven wonen in een flexwoning. Maar de woningen zijn voor 1 tot 2 personen en kleiner dan gemiddeld. De verwachting is daarom dat bewoners toch snel doorstromen naar een andere woning. Bijvoorbeeld omdat ze een relatie of een gezin krijgen. Of meer gaan verdienen. Die andere woningen moeten er natuurlijk wel zijn. Daarom werkt de gemeente Westervoort door aan andere bouwplannen, zoals Westervoort-Noord.

U kunt zich nog niet aanmelden of inschrijven voor een woning. Dat kan pas als Vivare de woningen echt gaat bouwen. Vivare biedt de woningen dan aan via de website van Entree. Staat u nog niet ingeschreven bij Entree? Dan is het verstandig om dit alvast te doen. Dit kan via www.entree.nu. Daar vindt u ook meer informatie over bijvoorbeeld woningaanbod en meettijd.

Wilt u op de hoogte blijven van Achterse Weide? Stuur dan een e-mail naar flexwonen@westervoort.nl.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

 Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online