Fietspaaltjes

Paaltjes op fietspaden kunnen tot ongelukken leiden. Fietsers kunnen er tegenaan rijden en hierdoor vallen. De gemeente Westervoort gaat onnodige en onveilige paaltjes op fietspaden daarom verwijderen of verbeteren.

Aanpak paaltjes fietspaden

Kennisinstituut CROW heeft de richtlijnen voor palen op fietspaden sinds kort aangepast. Het doel: zo min mogelijk palen op fietspaden. Is een paaltje toch nodig? Dan staat in die richtlijnen hoe dit veilig kan.

Kleine en grote aanpassingen

GroenLinks heeft met inwoners van Westervoort alle paaltjes op fietspaden in de gemeente in kaart gebracht. De gemeente heeft alle plekken met paaltjes beoordeeld. Niet alle paaltjes voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Soms is een kleine aanpassing nodig, een andere keer wat groter. Per paaltje bekijken we wat we doen. Inmiddels is op een plek de situatie al aangepast door het fietspad te versmallen, zodat er geen auto’s meer door passen. Op andere plekken worden paaltjes vervangen of beter zichtbaar gemaakt. Er zijn ook al paaltjes definitief of tijdelijk weggehaald.

Planning

Voor de overgebleven aan te passen fietspaaltjes heeft de gemeente tekeningen gemaakt. Tijdens een inloopavond (dinsdag 30 mei 2023) zijn de oplossingen besproken met omwonende en andere gebruikers van de fietspaden. Op basis van de reacties zijn de tekeningen aangepast. Eind mei starten we met de aanpassingen. Waar mogelijk combineren we de werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer we werken aan de riolering of bij een herinrichting van een straat. In september zijn we klaar met alle locaties.

Subsidie provincie Gelderland  

De gemeente heeft een subsidie gekregen van de provincie Gelderland. Deze subsidie is bedoeld voor het verbeteren van de fietsveiligheid. Door deze subsidie en het eigen budget van de gemeente te combineren kunnen we de meeste locaties veranderen.