Evenement: melding of vergunning

Een evenement is gebeurtenis die voor publiek toegankelijk is. Binnen de gemeente Westervoort wordt onderscheid gemaakt tussen een evenement dat je moet melden en een evenement waarvoor een vergunning nodig is.

Melding klein evenement

U meldt uw evenement als het voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Er komen in totaal meer dan 100 personen, maar niet meer dan 250 personen.
  • Het evenement vindt plaats tussen 9.00 uur en 23.00 uur.
  • Er worden maximaal 4 objecten geplaatst van maximaal 25m².
  • Er wordt maximaal één niet-doorgaande weg afgesloten waarbij altijd minimaal 3,5 meter weg vrij blijft.
  • Er worden geen brandkranen geblokkeerd.

Voldoet uw melding klein evenement aan de bovenstaande voorwaarden, maar komen er minder dan 100 personen? Dan is uw evenement meldingsvrij.

Komen er meer dan 100 personen, maar minder dan 250 personen dan doet u een aanvraag melding klein evenementexterne-link-icoon

Evenementenvergunning

Als uw evenement niet aan de voorwaarden van een klein evenement voldoet, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Houdt wel rekening met de volgende aanvraagtermijnen:

  • 10 weken voor een categorie A-evenement. Dat is een evenement met een laag risico, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving.
  • 12 weken voor een categorie B-evenement. Dat is een evenement met een verhoogd risico, waarbij sprake is van een verhoogde impact op de omgeving.
  • 14 weken voor een categorie C-evenement. Dat is een risicovol evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving.

Evenementenvergunning aanvragenexterne-link-icoon

Op dit moment is het nog niet mogelijk om in te loggen met DigiD en e-Herkenning. Klik op de link en maak eenmalig een account aan.

Melding meerjarige evenementenvergunning

Heeft u een meerjarige evenementenvergunning voor uw evenement en wilt u hiervan gebruik maken? Meldt uw evenement dan minimaal 10 weken van tevoren bij ons via het formulier melding gebruik meerjarenvergunning evenementexterne-link-icoon

Is uw evenement anders dan vorig jaar? Vraag dan een nieuwe evenementenvergunning aan.

Schenkt u zwak alcoholhoudende drank  op uw evenement? Vraag dan een ontheffing zwak alcoholhoudende drank aan.

Ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank

Gaat u tijdens uw evenement zwak-alcoholhoudende drank verstrekken? Dan heeft u daarvoor een ontheffing externe-link-icoonnodig.