Erkennen van een kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn? Dan moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt erkenning van een kind in het gemeentehuis. Daarvoor maakt u online een afspraak:

Goed om te weten

Wat u moet regelen, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte.

Vóór de geboorte: erkenning ongeboren vrucht

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. U maakt hiervoor een afspraak.

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • De moeder is aanwezig in verband met toestemming.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

 • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn
 • krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
 • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind
 • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte

Bij aangifte geboorte

 • Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, moet de moeder hiervoor toestemming geven
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? De vrouwen kunnen samen moeder worden als zij bij de geboorteaangifte een verklaring overleggen van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden.
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven.

In dit geval belt u voor het maken van een afspraak met het KlantContactCentrum: (026) 31 79 911.

Gezag

Sinds 1 januari 2023 krijgen beide partners automatisch het ouderlijk gezag over het kind door de erkenning. Wilt u het gezag over uw kind anders regelen? Geef dit dan aan tijdens de erkenning. De gemeente regelt dit met het gezagsregister.
Kijk voor meer informatie over ouderlijk gezag op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.    

Is het kind erkend voor 1 januari 2023? Dan is het gezag niet automatisch geregeld. U kunt het gezamenlijk ouderlijk gezag alsnog online aanvragen bij de rechtbankexterne-link-icoon.

Erkenning soms niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind is overleden.
 • Het kind heeft al 2 ouders.

Meenemen

Maak eerst online een afspraak met het KlantContactCentrum voor een afspraak: (026) 317 99 11.

Meenemen voor erkennen van ongeboren vrucht

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neemt u een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de moeder mee.

Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader krijgt?

 • Dan moet de moeder meekomen naar het gemeentekantoor! U legt samen een verklaring af bij de burgerlijke stand.
 • Doet u dat niet? Dan krijgt het kind de naam van de moeder.
 • Het tweede en volgende kinderen krijgen automatisch dezelfde naam als het eerste kind.

Meenemen voor erkennen van een kind na geboorte

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte van het kind.
 • Als u in het buitenland woont of heeft gewoond: een 'verklaring van ongehuwd zijn', als het nodig is met legalisatie- of Apostillestempel(s).

Kosten

Geen.

Let op! U kunt een kind ook erkennen bij de notaris. Een notaris brengt wel kosten in rekening voor een akte van erkenning.