Energietoeslag

De prijzen van energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Dit is een éénmalige bijdrage voor uw energiekosten. U kunt een aanvraag indienen tot 1 januari 2023. Indien u een toekenning en het bedrag van € 800,00 voor de energietoeslag heeft ontvangen, ontvangt u in oktober een nabetaling van de extra € 500,00. Vraagt u voor het eerst aan en wordt de energietoeslag toegekend? Dan ontvangt u het totaalbedrag van € 1.300,00.

Aanvragen


Voor het aanvragen van de energietoeslag vult u het aanvraagformulier volledig in. U levert hierbij alle gevraagde bewijsstukken in. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. Daarna ondertekent u het formulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beide ondertekenen. Na ondertekening levert u het formulier in bij de gemeente. U kunt het ook opsturen naar:

Gemeente Westervoort
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Kunt u het aanvraagformulier (PDF formaat) niet openen of niet goed lezen? Neem dan contact op met ons KlantContactCentrum: (0316) 279 111. Wij kunnen het formulier dan naar u opsturen.

En dan?

Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ingediend krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

De gemeente kan bij de aanvraag of achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere organisaties en personen informatie over u en uw partner opvragen die belangrijk is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

De eventueel toegekende energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Dienstencentrum via telefoonnummer (0316) 282 032 of e-mailadres: dienstencentrum@mikado-welzijn.nl.

Wat is de energietoeslag?

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van € 1.300,00 netto per huishouden. Dit is een éénmalige bijdrage voor uw energiekosten.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Westervoort als u op 1 juli 2022:

 • 21 jaar of ouder bent
 • hoofdbewoner bent én
 • in de gemeente Westervoort woont én
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft én
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende nettobedrag per maand
   

Overzicht geldende normen juli 2022
 

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Nettobedrag p.m.
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1256,08
Gehuwden/samenwonenden/gezin € 1794,40
Pensioengerechtigden  
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1397,27
Gehuwden € 1892,81
Gehuwden waarvan één pensioengerechtigd is € 1892,81


U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op 1 juli 2022:

 • 18,19 of 20 jaar oud bent of
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan.

Energietoeslag 2023

De Rijksoverheid  heeft pas geleden gezegd dat de eenmalige energietoeslag van € 1300,00 ook in 2023 wordt uitbetaald. U kunt nu nog geen nieuwe aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023.

Ook heeft de overheid gezegd dat gemeenten al een voorschot kunnen geven van € 500,00. Dit is bij ons niet mogelijk. Eind januari 2023 hebben wij meer duidelijkheid over de energietoeslag 2023.

Wanneer er meer bekend is over de energietoeslag 2023 leest u dit op onze website en in de Westervoortpost. 

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur

 

Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid via telefoon en WhatsApp

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online