Duiven & Westervoort ontvangen certificaat voor verlaging CO2 uitstoot

27 maart 2024
Nieuws

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat er minder CO2 wordt uitgestoten. De gemeenten Duiven en Westervoort zetten zich hier actief voor in. Daarom meten Duiven en Westervoort hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. Wanneer je weet hoeveel je uitstoot, kun je ook maatregelen nemen om deze uitstoot te verlagen. Daarom werken we met de CO2 prestatieladder. Deze tool helpt onze gemeenten om inzicht te krijgen in onze uitstoot. Vervolgens maken we plannen om de uitstoot te verminderen, met als doel om CO2 neutraal te zijn in 2050.

Wethouder Joyce Zwaga-Komen (Duiven): ‘Als gemeente is het belangrijk dat je het goede voorbeeld geeft. Niet alleen sporen we inwoners en ondernemers aan om aan de slag te gaan met het verminderen van hun CO2 uitstoot, we passen het zelf ook toe. Zo maken we samen stappen naar een duurzamer Duiven.’

Hoe werkt het?

De gemeenten werken met de CO2-prestatieladder waarbij we jaarlijks de CO2-uitstoot van de organisaties (beide gemeenten en werkorganisatie 1stroom) meten. Aan de hand van deze metingen hebben we doelen gesteld voor het verminderen van de CO2 uitstoot. Door middel van een audit zijn beide gemeenten getoetst op de gestelde doelen en plannen om deze doelen te bereiken. Beide gemeenten hebben de audit positief afgerond en ontvangen het certificaat voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

Wethouder Hans Sluiter (Westervoort): ‘Het behalen van dit certificaat is een mooi begin. Het laat zien dat we als gemeente actie ondernemen voor een duurzame toekomst voor Westervoort. Maar het verminderen van de CO2 uitstoot blijft de komende jaren een belangrijk onderwerp waar we ons, samen met inwoners en ondernemers, voor moeten blijven inzetten.’

Telkens een beetje beter

Om zo min mogelijk energie te gebruiken en CO2 uit te stoten, zijn de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan het overstappen naar groene stroom of het vervangen van gewone verlichting door ledlampen. De komende jaren nemen we nog meer maatregelen om onze CO2 uitstoot verder te verlagen. Ook nemen we maatregelen waarbij we medewerkers, inwoners en externe partners informeren en betrekken. Hierdoor zorgen we er samen voor dat we telkens minder CO2 uitstoten.