Deelname collectieve ziektekostenverzekering

Publicatiedatum: 
30 november 2017
Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen van niet meer dan € 5.920,00 voor een alleenstaande en € 11.840,00 voor een echtpaar? Dan betaalt de gemeente mee aan uw zorgverzekering! Studenten zijn uitgesloten voor deelname aan deze regeling!

Wist u dat?

U recht heeft op goede zorg. Ook als u een lager inkomen heeft of een uitkering krijgt. Zéker als u door een chronische ziekte of beperking hoge zorgkosten heeft. Daarom betaalt de gemeente gedeeltelijk mee aan de kosten voor de premie van een goede zorgverzekering. Zo blijft de premie betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten aanzienlijk. Deze zorgverzekering heet de ‘GarantVerzorgd’. Wij bieden u deze aan in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis.

Uw voordeel:

  • De gemeente Westervoort betaalt mee aan uw premie.
  • U krijgt kortingen op de basisverzekering en op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering.
  • U heeft toegang tot extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten, ziekenvervoer en de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp.
  • Uw volledige eigen risico wordt vergoed via de zorgverzekeraar als u
    • hoge zorgkosten heeft en het eigen risico grotendeels of geheel moet betalen
    • en kiest voor de uitgebreidere verzekering van pakket 3.
  • Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring.

GarantVerzorgd ook voor u?

Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent, bij de zorgverzekering GarantVerzorgd is iedereen met een laag inkomen, weinig of geen vermogen en/of hoge zorgkosten uit de gemeente Westervoort van harte welkom. Of u in aanmerking komt voor de zorgverzekering GarantVerzorgd hangt af van uw situatie en de samenstelling van uw huishouden. Is uw gezamenlijke netto maandinkomen lager dan 120 % van de bijstandsnorm? Dan komt u in aanmerking.

Wat is 120% van de bijstandsnorm?

De bedragen zijn netto per maand.
€ 1.124,63 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.606,61 voor gehuwden/samenwonenden/gezin van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.263,67 alleenstaande of alleenstaande ouder met pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.726,80 voor gehuwden met pensioengerechtigde leeftijd.

Heeft u hoge zorgkosten vanwege een chronische ziekte en/of beperking. Lees dan verder!

Is deze situatie op u van toepassing en moet u vaak het verplichte eigen risico betalen, dan geldt de collectieve verzekering van Menzis ook voor u. Kies dan wel voor het GarantVerzorgdpakket 3. 

Wanneer kan ik overstappen?

U kunt nu nog niet overstappen, dit kan alleen aan het eind van het jaar. U kunt zich aanmelden via de website www.gezondverzekerd.nl of via de OverstapCoach van Menzis, telefoon 088 222 40 80. Geef aan dat het om een gemeentepolis gaat. Daarna gaat de rest vanzelf. Uw huidige verzekering wordt opgezegd en u bent per 1 januari 2018 verzekerd via GarantVerzorgd.

Vragen?

Voor meer informatie, neem contact op met het Goed voor elkaar team of het klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer (026) 317 99 11. Binnenkort komt ook meer informatie over deze regeling in de Westervoort Post.

Heeft u een vraag over een vergoeding, neem dan contact op met Menzis Klantenservice, telefoonnummer (088) 222 40 40.