build-reside iconDe Pals

Aan de Pals 40 stond een agrarisch bedrijf. De eigenaar wil hier nu acht koopwoningen bouwen. De gemeente verleent in principe medewerking aan dit plan.

Ontwikkelingsvisie

De Pals is een bijzonder, landelijk gebied aan de dijk met belangrijke cultuurhistorische waarde. Dat moet zo blijven. Toch is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals woningbouw. In de ontwikkelingsvisie voor De Pals staat wat wel en niet kan in het gebied. Deze ontwikkelingsvisie is gemaakt met inbreng van omwonenden en andere geïnteresseerden.

Stand van zaken nieuwbouw Pals 40

Volgens de ontwikkelingsvisie mag het vroegere agrarische bedrijf aan de Pals 40 ontwikkeld worden voor woningbouw. Het plan is om er acht nieuwe woningen te bouwen. De twee bestaande agrarische bedrijfswoningen krijgen een nieuwe bestemming als ‘gewone’ woning.

De vroegere stallen zijn al gesloopt. De initiatiefnemer heeft een overeenkomst getekend met de gemeente. Hierin staan afspraken over de planologische procedure, vergunningverlening en realisatie van het plan. Maar ook over kosten en eventuele planschade. Voor de bouw van woningen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit ligt ter inzage tot en met woensdag 6 december 2023. Iedereen kan een zienswijze indienen. Hoe dat moet en waar u het bestemmingsplan kunt vinden, leest u op de website overheid.nl.

De initiatiefnemer betrekt omwonenden en andere belanghebbenden bij het uitwerken van de plannen.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
dinsdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
woensdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
donderdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 tot 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

 Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online