build-reside iconDe Pals

Aan de Pals 40 stond een agrarisch bedrijf. De eigenaar wil hier nu acht koopwoningen bouwen. De gemeente verleent in principe medewerking aan dit plan.

Ontwikkelingsvisie

De Pals is een bijzonder, landelijk gebied aan de dijk met belangrijke cultuurhistorische waarde. Dat moet zo blijven. Toch is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals woningbouw. In de ontwikkelingsvisie voor De Pals staat wat wel en niet kan in het gebied. Deze ontwikkelingsvisie is gemaakt met inbreng van omwonenden en andere geïnteresseerden.

Stand van zaken nieuwbouw Pals 40

Volgens de ontwikkelingsvisie mag het vroegere agrarische bedrijf aan de Pals 40 ontwikkeld worden voor woningbouw. Het plan is om er acht nieuwe woningen te bouwen. De twee bestaande agrarische bedrijfswoningen krijgen een nieuwe bestemming als ‘gewone’ woning.

De vroegere stallen zijn al gesloopt. De initiatiefnemer heeft een overeenkomst getekend met de gemeente. Hierin staan afspraken over de planologische procedure, vergunningverlening en realisatie van het plan. Maar ook over kosten en eventuele planschade. Voor de bouw van woningen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Er wordt nu gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting is dit in het najaar van 2023 klaar.

De initiatiefnemer betrekt omwonenden en andere belanghebbenden bij het uitwerken van de plannen.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

 Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online