De Nieuwhof

Kulturhus De Nieuwhof krijgt een nieuwe bestemming als gezondheidscentrum met appartementen. Huisartsenpraktijk Rozet heeft hiervoor de handen ineen geslagen met de gemeente, Weshold Vastgoed en Walvoort Ontwikkelaars. Naast de huisartsenpraktijk, ruimte voor andere zorgverleners en een ontmoetingsplek komen er 50 koop- en/of huurappartementen.

Stand van zaken De Nieuwhof

Walvoort Ontwikkelaars heeft een eerste ontwerp gemaakt. Begin maart 2023 is dit gepresenteerd aan de gemeenteraad en de buurt. Het belooft een markant gebouw te worden. De huidige sporthallen blijven behouden en maken deel uit van het plan. In het bestaande sportcentrum krijgt de Kreatieve Kring weer een plek. De sociale instellingen die nu in De Nieuwhof zitten, krijgen een plek in het ondernemerscentrum aan de overkant van de weg. Zo ontstaat een medisch en sociaal cluster in en rondom De Nieuwhof. De overige gebruikers van De Nieuwhof krijgen een plek in deze nieuwe gezondheidsboulevard of in overleg op een andere locatie. 

Een klankbordgroep kijkt mee met de uitwerking van de plannen. In deze groep zitten onder andere vertegenwoordigers van de gebruikers van het gezondheidscentrum en het sportcentrum, omwonenden en andere belangstellenden. De klankbordgroep bespreekt onder andere de volgende punten:

  • Parkeren en verkeer
  • Hoogte en vorm van nieuwe gebouw
  • Schaduw en zon rondom de nieuwbouw
  • Privacy en inkijk omwonenden
  • Manier van bouwen
  • Doelgroep nieuwe bewoners
  • Huidige gebruikers Nieuwhof en nieuwe gebruikers Gezondheidscentrum

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Gezondheidsboulevard Westervoortexterne-link-icoon.