Coalitieakkoord

De politieke partijen CDA, SP en D66 vormen de coalitie in Westervoort. Hun politieke afspraken en plannen staan in het coalitieakkoord 2018-2022.