Clossei

Samen met woningcorporatie Vivare werken we aan meer sociale huurwoningen in Westervoort. Aan de Clossei wil Vivare 25 woningen bouwen voor één- en tweepersoons huishoudens.

Stand van zaken Clossei

Met hulp van omwonenden en belanghebbenden heeft Vivare met de gemeente een ontwerp gemaakt. Begin 2023 hebben de gemeente en Vivare een intentieovereenkomst getekend voor de Clossei. Hierin staan afspraken over de verkoop van de grond, over circulair, duurzaam bouwen en over het betrekken van omwonenden en andere partijen. Voor de bouw van de woningen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat ongeveer wat er aan De Clossei komt. Het is dus geen bouwplan, maar het geeft aan binnen welke blokken gebouwd mag worden. Op het ontwerpbestemmingsplan is één reactie ingediend. Op basis hiervan zijn in het plan maatregelen opgenomen tegen het geluid van het naastgelegen kinderdagverblijf. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 18 december 2023 vastgesteld. U vindt het vastgestelde bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl (voer bij de zoekopties als plannaam in: NL.IMRO.0293.BPDeClossei-VS01). U kunt tegen het plan nog beroep aantekenen bij de Raad van State. Dit kan tot en met 7 februari 2024.

Planning

Als niemand beroep heeft aangetekend, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. Vivare kan dan een omgevingsvergunning aanvragen voor de nieuwbouw. Als alles volgens planning verloopt, kan Vivare rond de zomer van 2024 starten met bouwen.