Carbidschieten

Wilt u carbidschieten? Dat kan ook dit jaar. Dit mag alleen op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur buiten de bebouwde kom.

Goed om te weten

Verbod binnen de bebouwde kom

Het is het verboden om carbid te schieten binnen de bebouwde kom.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom carbidschieten is toegestaan, mits:

 • Het is verboden om tijdens het carbidschieten alcoholische drank te nuttigen.
 • U zich aan de reguliere voorwaarden houdt.

Reguliere voorwaarden

 • De bus heeft een maximale inhoud van 60 liter.
 • Er worden niet meer dan 10 bussen gebruikt.
 • De activiteit gebeurt onder toezicht van een meerderjarig persoon die ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd.
 • De afstand tussen de plek van het carbidschieten en gebouwen bedraagt minimaal 75 meter.
 • Het vrij schootsveld bedraagt minimaal 75 meter.
 • Dit terrein is eigendom van of wordt gehuurd door degene die verantwoordelijk is voor het carbidschieten.
 • Hierin liggen geen openbare paden of wegen.
 • Als het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 • Mens, dier en milieu mogen niet in gevaar worden gebracht. U dient zich minimaal aan onderstaande te houden:
  • Er wordt uitsluitend geschoten met een bal.
  • De bussen zijn zo verankerd dat terugslag wordt voorkomen.
  • De schiethoek is maximaal 45 graden.
  • Het beheer, de uitgifte van carbid en het schieten zelf mag uitsluitend door personen ouder dan 16 jaar, niet verkerend onder invloed van alcohol en drugs.
  • Het carbid wordt zo bewaard dat er geen water bij kan komen.
  • Op het schietterrein zijn voldoende blusmiddelen aanwezig in de vorm van droog zand.
  • Het publiek bevindt zich op minimaal 25 meter van de schietopstelling.