Burgemeester Arend van Hout

Burgemeester Arend van Hout

Contact

E-mail: burgemeester@westervoort.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid (ondermijning)
 • Integriteit
 • Regionale samenwerking
 • Personeel & organisatie (1Stroom)
 • ICT en Informatieveiligheid
 • Coördinatie van de handhaving
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Financiële Commissie Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
 • Lid Districtelijk Veiligheidsoverleg Gelderland-Midden (DVO)
 • Lid Lokale Driehoeksoverleg politie Rivierenland district De Liemers
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing (BAC)
 • Secretaris/penningmeester Burgemeesterskring Veluwezoom en de Liemers
 • Bestuurslid Gelders Genootschap
 • Bestuurlijk gids integrale districtelijke stuurploeg
 • Voorzitter Gelderse Commissie Veiligheid Grote Rivieren
 • Bestuurlijk trekker programma "Samen Weerbaar" Gelderland-Midden
 • Lid bestuurlijke begeleidingsgroep Veiligheidsstrategie Oost-Nederland
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk
 • Zeezeilinstructeur