Burgemeester Arend van Hout

Burgemeester

Portefeuille

 • Personeel & Organisatie
 • Openbare orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving
 • Regionale Samenwerking
 • ICT & Informatieveiligheid
 • Communicatie & Dienstverlening
 • Integriteit
 • Kermis 
 • Inburgering
 • Huisvesting (asielzoekers)

Nevenfuncties onbezoldigd

 • Voorzitter AB en DB 1Stroom
 • Lid AB Groene Metropool Regio
 • Lid DB & AB VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden)
 • Voorzitter Financiële Commissie VGGM
 • Voorzitter Gelderse Commissie Veiligheid Grote Rivieren VGGM
 • Lid Platform Zorg & Veiligheid / wvggz
 • Lid AB Euregio Rijn Waal
 • Lid DB & AB SdL (Samenwerking de Liemers)
 • Lid AB SALD (Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg)
 • Voorzitter Burgemeesterskring de Liemers – Veluwezoom
 • Bestuurlijk trekker programma Samen Weerbaar Gelderland – Midden
 • Lid Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO)
 • Lid Bestuurscollege Oost-Nederland
 • Bestuurlijk gids stuurploeg politie Gelderland-Midden
 • Lid Stuurgroep RIEC
 • Voorzitter Liemers Driehoeksoverleg
 • Lid Stuurgroep buurtbemiddeling