Bezoek Deltacommissaris aan de Liemers

06 april 2023
Nieuws

Bijzonder waterbezoek voor de Liemers op 6 april. Deltacommissaris Peter Glas bezocht de regio om te horen hoe alle partners zich voorbereiden op waterveiligheid. Belangrijk omdat ons land in 2050 ook beschermd moet zijn. Terwijl de klimaatveranderingen dat niet gemakkelijk maken.

De Liemers en het water

De deltacommissaris is een onafhankelijke regeringscommissaris die toeziet op de uitvoering van het Deltaprogramma. In het Deltaprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen om de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Het gaat om maatregelen voor een goede bescherming tegen overstromingen, de beschikbaarheid van voldoende zoetwater op de juiste plaats en voor een goede ruimtelijke inrichting waarmee we de gevolgen van extreem nat en droog weer kunnen beperken. Het Deltaprogramma heeft als doel dat onze gemeenten en waterschappen in 2050 klimaatbestendig en water robuust ingericht zijn.

Provincie Gelderland en regio de Liemers hebben de deltacommissaris geïnformeerd over de manieren waarop daaraan wordt bijgedragen. Gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar trekken hierin samen op met waterschap Rijn en IJssel en de Groene Metropool Regio. Zo is er veel aandacht voor regionale klimaatadaptatie. Dat betekent goed kunnen reageren op wateroverlast en droogte, en veel aandacht voor hittestress. Hoewel er verschillende rivieren door de Liemers stromen, is het gebied ook gevoelig voor droogte. Zo is de grondwaterstand afhankelijk van de hoeveelheid rivierwater.

Veel te doen

Genoeg onderwerpen dus om de deltacommissaris bij te praten. Gelders watergedeputeerde Peter van ’t Hoog, ontving Peter Glas in Zevenaar. Van ’t Hoog schetst de Liemers als een regio waar alle klimaat/wateruitdagingen samenkomen. Daar wordt nu hard aan gewerkt. De bestuurder hoopt dat de belangstelling van de deltacommissaris bijdraagt aan het waar maken van alle Gelderse ambities in de Liemers. Want tussen de rivieren moet naast waterveiligheid ook natuurvriendelijke landbouw, groene energie en woningbouw komen. En moeten recreanten kunnen genieten van het prachtige Liemerse landschap.

De dijken

Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel heeft een toelichting gegeven op het beheer van de dijken en de opgaven in dit gebied met betrekking tot het hoogwaterbeschermingsprogramma. De Liemers wordt beschermd door dijkkring 48. Deze dijkkring begint in Duitsland en loopt via Doetinchem naar de Liemers. Voor de bescherming van de Liemers is ook de sterkte van het Duitse deel essentieel. Voor het versterken van de gehele dijkkring wordt dan ook nauw samengewerkt met de dijkbeheerders aan Duitse zijde: het Deichverband, de Kreis en bezirksregierung.

Het Rijnstrangengebied

Bart Kagei, wethouder gemeente Zevenaar, constateert dat we door de jaren heen anders zijn gaan kijken naar onze relatie met het water. Kagei: “Dat we nu heel anders over hoogwaterveiligheid denken, kun je goed zien aan het verschil in formaat van de 60 jaar oude dijk bij Oud-Zevenaar en de huidige dijk bij Westervoort.” Dit is ook te zien aan het Rijnstrangengebied. Naast het feit dat het Rijnstrangengebied onderdeel is van het Natura2000 gebied Gelderse Poort (waar de bever en de otter leven), heeft het gebied ook een ruimtelijke (BARRO) reservering om te zorgen dat het gebied ook in de toekomst behouden blijft voor inrichting ten behoeve van waterveiligheid op de lange termijn.

Natuurgebied Driegaarden

Wethouder Hans Sluiter (Westervoort) is trots op hoe de verschillende partijen in de Liemers samenwerken aan het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Naast werkregio de Liemers is ook Rijkswaterstaat nauw betrokken bij het rivierklimaatpark. Sluiter: “Het Rivierklimaatpark zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen ook in de toekomst kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid.”

Tussengebied Duiven - Westervoort

Wethouder Gemma Tiedink (Duiven) vestigde de aandacht op het tussengebied tussen Duiven en Westervoort, waar momenteel ontwikkelingen spelen waarbij alle grote thema’s samenkomen. Tiedink: “Voor dit gebied staan natuur inclusieve ontwikkeling centraal. Met ruimte voor groen en water, landbouw, sport en recreatie en eventueel kleinschalige en natuur inclusieve woningbouw.” Wethouder Tiedink nodigde de deltacommissaris uit om mee te denken hoe landelijk beleid concreet vertaald kan worden naar deze praktijksituatie.

De aanwezigen hebben het bezoek van de deltacommissaris enorm op prijs gesteld. Deltacommissaris Peter Glas: “De Liemers is een goed voorbeeld van een regio waar veel opgaven samenkomen: waterveiligheid, droogte, vitaliteit van het landelijk gebied, de energietransitie en de woningbouwopgave. Mijn oproep daarbij is: pak dit samen op, met alle partners die hierbij nodig zijn, laat ‘water en bodem’ sturend zijn en durf te kiezen. Zo schuiven we geen problemen door naar toekomstige generaties.”