Ben jij de nieuwe dorpsdichter?

09 juni 2022
Nieuws

De gemeente Westervoort is op zoek naar een nieuwe dorpsdichter. Iets voor jou?

Tot de vorige zomer was Humphrey Ottenhof vier jaar lang dorpsdichter van Westervoort.
Een mooie functie, die bijdraagt aan het gevoel van saamhorigheid in ons dorp en aan de Westervoortse eigenheid en identiteit. Ook kan een dorpsdichter Westervoort promoten.

Gedichten

De dorpsdichter schrijft minimaal 5 gedichten per jaar bij lokale gebeurtenissen, evenementen of activiteiten. Verder schrijft hij/zij maandelijks een gedicht voor de gemeentepagina en de website van de gemeente. Het college kan de dorpsdichter ook vragen om een gedicht te maken voor een bijzondere gelegenheid. De vorm van de gedichten is vrij.

Criteria

De nieuwe dorpsdichter moet:

  • wonen in Westervoort
  • minimaal 16 jaar oud zijn
  • bereid zijn om twee jaar dorpsdichter te zijn
  • verbonden zijn met de Westervoortse gemeenschap en hierin zichtbaar en hoorbaar zijn
  • gedichten op een aansprekende manier willen voordragen voor publiek

Jury

Een jury van drie personen beoordeelt de kandidaten. Burgemeester en wethouders van Westervoort benoemen de dorpsdichter op basis van een voordracht van de jury.

Vergoeding

De vergoeding voor het maandelijkse gedicht bedraagt € 50,- per gedicht. Voor een gedicht gemaakt op speciaal verzoek van burgemeester en wethouders geldt een vergoeding van € 100,- per gedicht.

Wil jij de nieuwe dorpsdichter worden?

Kandidaten kunnen vóór 31 augustus 2022 twee gedichten mailen naar Mirjam Bottenheft. Haar e-mailadres is: m.bottenheft@1stroom.nl. Eén gedicht moet gaan over een actueel onderwerp dat speelt in Westervoort. Het andere gedicht mag een gedicht zijn uit eigen werk.  

Neem voor meer informatie over deze oproep contact op met Mirjam Bottenheft: (088) 695 30 00.