Begroting

Wat wil de gemeente het komende jaar bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat gaat dat kosten? Dat staat in de begroting. Het coalitieakkoord en de voorjaarsnota vormen de basis voor de begroting.

De gemeenteraad heeft op 9 november de begroting voor 2024 vastgesteld. We blijven bouwen aan een duurzame financiële basis. Tegelijkertijd gaan we voor een mooi Westervoort met voldoende voorzieningen. We investeren onder andere in de versnelling van woningbouw, de vervanging van kunstgrasvelden, duurzaamheid en het voorzieningenniveau op peil houden.

Programmabegroting opvragenexterne-link-icoon

Inkomsten en uitgaven van de gemeente

In de infographic ziet u in één oogopslag wat de inkomsten en uitgaven van de gemeente Westervoort zijn in 2024. Waar komt het geld vandaan en waar gaat het geld naar toe? En wat betaalt u gemiddeld als inwoner?

Infographic Westervoort de cijfers in beeld