Aanpak paaltjes op fietspaden

22 februari 2023
Nieuws

De gemeente Westervoort gaat vanaf deze week onnodige en onveilige paaltjes op fietspaden verwijderen of verbeteren. We doen dit op basis van een lijst die GroenLinks heeft gemaakt. Dit na een oproep van de Fietsersbond.

Paaltjes op fietspaden kunnen tot ongelukken leiden. Fietsers kunnen er tegenaan rijden en hierdoor vallen. Kennisinstituut CROW heeft de richtlijnen voor palen op fietspaden daarom sinds kort aangepast. Het doel: zo min mogelijk palen op fietspaden. Is een paaltje toch nodig? Dan staat in die richtlijnen hoe dit veilig kan.

Kleine en grote aanpassingen

GroenLinks heeft samen met leden van de Fietsersbond alle paaltjes op fietspaden in de gemeente beoordeeld volgens de richtlijnen van het CROW. De lijst met paaltjes hebben ze aan de gemeente gegeven.

Wethouder Peter Pennekamp was blij met de lijst. “We hebben nu alle plekken met paaltjes beoordeeld. Niet alle paaltjes voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Soms is een kleine aanpassing nodig, een andere keer wat groter. Per paaltje bekijken we wat we doen.”

Snelle aanpak

Op elke plek zijn vier acties mogelijk:

  1. Locatie aanpassen en (zo goed mogelijk) aansluiten bij de CROW-richtlijn
  2. Paaltje tijdelijk verwijderen en 6 maanden lang kijken hoe het gaat
  3. Paaltje definitief verwijderen
  4. Niets doen

In het eerste geval kijkt de gemeente of er plannen zijn in de omgeving. Bijvoorbeeld werk aan de riolering of een herinrichting van een straat. Want dan moeten we misschien even wachten of kunnen we dingen combineren. Waar dat niet zo is, passen we de locaties één voor één aan.

Peter Pennekamp: “We beginnen op de plekken waar de meeste mensen fietsen. Bijvoorbeeld in de buurt van het station. Daarnaast gaan we nu meteen aan de slag met de acties 2 en 3. Dus met paaltjes die we tijdelijk of definitief willen verwijderen. Waar nodig overleggen we met bewoners.”