13 april: meedenken over participatie

21 maart 2023
Nieuws

Denk mee, praat mee, doe mee! De gemeente Westervoort nodigt inwoners uit om participatie in de gemeente vorm te geven. Donderdag 13 april bent u welkom in Zalencentrum Wieleman. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Update

Zo’n 25 inwoners waren afgelopen donderdagavond in Zalencentrum Wieleman om mee te praten over participatie in Westervoort. In groepjes gingen de aanwezigen in gesprek over hoe de gemeente inwoners kan betrekken bij plannen en projecten. Maar ook andersom: hoe kunnen inwoners de overheid betrekken bij hun eigen initiatieven? Daarnaast ging het over de samenwerking tussen gemeente en inwoners – en welke rol iedereen daarin heeft.

Dinsdag 18 april is er een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties. Voor de zomer laten we weten welke input we wel en niet verwerken in het beleidskader Participatie. En waarom. We verwachten dat de gemeenteraad in september een besluit neemt over het beleidskader.

Met elkaar maken we Westervoort. Want als iedereen meedenkt en meedoet, krijgt de gemeente nog mooiere buurten en wijken. Participatie heet dat. Maar op welke manier wilt u betrokken worden? Hoe gaan we daarin met elkaar om? En welke spelregels horen erbij?

Samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente

Peter Pennekamp, wethouder participatie, daagt alle inwoners uit om participatie in de gemeente Westervoort inhoud te geven. “Iedereen is welkom! Ik ben vooral benieuwd hoe we de samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeente kunnen versterken.”

De wethouder hoopt op een grote opkomst op donderdag 13 april. “We maken er een gezellige avond van, terwijl we samen ideeën en ervaringen uitwisselen met oog voor de toekomst van onze buurten en wijken in Westervoort. Vervolgens is de gemeenteraad aan zet om het participatiebeleid vast te stellen. Zodat er een duidelijk kader komt voor wat we onder participatie verstaan en hoe we daar als gemeente uitvoering aan kunnen geven.”

Aanmelden kan via participatie@1stroom.nl.