Wmo-Raad

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Goed om te weten

Uitgangspunt is dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en welzijn en dat zij zoveel mogelijk voor elkaar zorgen. Ook kan een beroep gedaan worden op algemene voorzieningen. Lukt zelfstandig wonen niet (meer) dan kunt u via de Wmo terecht bij de gemeente voor maatwerkvoorzieningen.

De Wmo-Raad

De Wmo-Raad wordt vroegtijdig betrokken bij de vorming van beleid en adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over:

  • het gemeentelijk Wmo-beleid
  • het armoedebeleid en de uitvoering hiervan

De Wmo-Raad behandelt geen aanvragen of individuele klachten.

Uw mening over het Wmo-beleid

De Wmo-Raad is zeer geïnteresseerd in uw ervaringen. Ze horen graag uw mening over het Wmo-beleid dat de gemeente voert.

U kunt de Wmo-Raad bereiken door een e-mail te sturen naar: wmowestervoort@outlook.com

Informatie

Meer informatie over de Wmo vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u als inwoner een vraag over zorg, opvoeding, ondersteuning of werk? Bel, mail of bezoek het Goed voor elkaar team Westervoort.