Landschap met water en bomen

Winkelcentrum De Wyborgh vitaal en toekomstbestendig

12 juli 2022
Nieuws

Ondernemers van de winkeliersvereniging, de vastgoedeigenaar en het college van Westervoort hebben hun steun uitgesproken voor een voorkeursscenario om de verandering naar een vitaal en toekomstbestendig winkelcentrum De Wyborgh in Westervoort door te voeren. De komende maanden werken zij de plannen samen verder uit.

De Wyborgh is verouderd en aan modernisering toe. Op verschillende plaatsen in het centrum staan steeds meer panden leeg. In 2021 heeft de gemeente samen met betrokkenen een centrumvisie voor Westervoort opgesteld. Deze visie bevat een wensbeeld voor een vitaal en toekomstbestendig centrum, waar bewoners zich thuis voelen, bezoekers welkom zijn en ondernemers een goede boterham kunnen (blijven) verdienen. De visie is onder begeleiding van een onafhankelijk procesregisseur uitgewerkt tot een voorkeursscenario. 

Compact centrum

Het voorkeursscenario voorziet in een compact centrum met goede parkeerfaciliteiten, winkels en mogelijkheden voor woningen. In dit scenario komt de passage in De Wyborgh te vervallen en krijgen alle winkels een entree vanaf de straat. Delen van De Wyborgh worden getransformeerd naar woningbouw. De ondernemers, de vastgoedeigenaar en de gemeente pakken de komende periode samen de verdere uitwerking van het scenario op.

Gemeentehuis

Door meer thuiswerken en de fusie van de ambtelijke organisatie met Duiven is een gedeelte van het gemeentehuis onbenut. Naast de uitwerking van de plannen voor centrum De Wyborgh wil het college daarom kijken hoe woonruimtes voor 1- en 2-persoonshuishoudens gerealiseerd kunnen worden in dat gedeelte van het gemeentehuis. 

Bibliotheek

Onderdeel van het centrum is de bibliotheek. De bibliotheek blijft nog tenminste 1 jaar op de huidige locatie. In de uitwerking wordt onderzocht of er een goede permanente locatie voor de bibliotheek is in het centrum.

Proces

De uitwerking van het voorkeursscenario voor het centrum inclusief bibliotheek en de mogelijke realisatie van woonruimtes voor 1 en 2-persoonshuishoudens in het onbenutte deel van het gemeentehuis zijn twee aparte projecten. Het college stelt hiervoor de komende periode samen met de ondernemers en de vastgoedeigenaar projectplannen op. Bij de uitwerking van de plannen is aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en groen.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

 Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online