Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030

Toekomstbeeld voor de Mosterdhof

Eind april 2019 hebben de bewoners van de wijk Mosterdhof in samenwerking met de gemeente Westervoort en andere wijkpartijen zoals het waterschap, de woningbouwvereniging, de wijkpolitie en het Energiebespaarhuis een wijkontwikkelingsplan voor de periode 2019-2030 opgeleverd. In dit wijkontwikkelingsplan staat een toekomstbeeld voor de Mosterdhof beschreven. Ook staan er maar liefst 37 korte en lange termijnacties in, gekoppeld aan de vier thematische lijnen (ambities). Deze vier lijnen hangen met elkaar samen, versterken elkaar en lopen soms in elkaar over. De ontwikkellijnen zijn:

  • Fris en fruitig.
  • De wijk uit zijn schulp.
  • Aandacht voor elkaar.
  •  Klaar voor de toekomst.

Voor de uitvoering van de acties is per ontwikkellijn een wijktafel ingericht om de acties uit het wijkontwikkelingsplan te realiseren.

Wijkontwikkelingsplan, waarom?

De wijkraad MSWOK heeft gedurende lange tijd aandacht voor de Mosterdhof gevraagd. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Mosterdhof in het Coalitieakkoord Westervoort 2018 als wijk is benoemd waar gedurende deze bestuursperiode de eerste aandacht naar uitgaat. Vervolgens is er in de Programmabegroting 2019-2022 budget beschikbaar gesteld voor een gedragen analyse en plan van aanpak. Beide onderdelen komen in het wijkontwikkelingsplan terug.

Begroting 2020-2023

Voor de periode 2020-2023 is een investeringsbudget van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld.

Onafhankelijke aanjager

Vanaf 15 januari 2020 heeft wijkbewoonster Jacqueline Schilling de rol van onafhankelijke aanjager op zich genomen. De aanjager geeft uitvoering aan het wijkontwikkelingsplan en zorgt ervoor dat er energie in het project en de wijk blijft. Zij zorgt ervoor dat acties uitgevoerd worden en nieuwe initiatieven, mogelijkheden opgepakt worden. Heeft u als bewoner een vraag over de wijkontwikkeling in de Mosterdhof? Dan kunt u uw vraag mailen naar: jacqueline-schilling@hotmail.com.

Vereniging van de Wijk

Vanuit de wijktafels is een ‘Vereniging van de Wijk’ opgericht. Met dit groepje bewoners is het mogelijk meer in de wijk voor elkaar te krijgen. Er zijn vanuit alle wijktafels inwoners, die in het bestuur van de vereniging deel willen plaatsnemen. De eerste overleggen gaan al snel plaatsvinden. Het aanmelden van de vereniging bij de Kamer van Koophandel gaat binnenkort gebeuren. Dan kunnen ze ook meteen starten met het verzamelen van enthousiaste inwoners uit de wijk die het leuk vinden om mee te denken.

Doe mee aan het vervolg!

De komende tijd gaan we verder met de uitvoering van de actiepunten uit het wijkontwikkelingsplan. Wilt u hier een bijdrage aan leveren dan kunt u contact op nemen met Simone Groen. Zij is bereikbaar via s.groen@1stroom.nl en/of (026) 317 99 11.

Panorama Lokaal

Voor de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal selecteerde het College van Rijksadviseurs zeven lokale coalities, die hun wijk klaar willen maken voor de toekomst. De Mosterdhof is één van deze locaties waar een uitdagende opdracht voor geformuleerd is, namelijk: 

“De kern van de opgave is om voor alle kleine en grote uitdagingen in de Mosterdhof samenhangende oplossingen te vinden die de leefbaarheid verhogen. De uitdagingen liggen zowel in het ruimtelijke als het sociale domein. Gezocht wordt naar een plan dat concreet bijdraagt aan een positief beeld van de wijk en aan verduurzaming, waarbij naast de openbare ruimte van de wijk ook het uiterwaardengebied beleefbaar gemaakt en opgewaardeerd wordt. Hierbij wordt aangesloten op de ambities uit het Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort. Een toekomstgericht, integraal en vernieuwend ruimtelijk ontwerp voor de Mosterdhof op hoofdlijnen gaat gepaard met het toekomstbestendig maken van de woningen en bevat praktische handreikingen over het wat, hoe en wie van de gewenste veranderingen.”

(Bron: Reglement Panorama Mosterdhof, december 2019)

Bij de opgave is aangegeven dat draagvlak onder bewoners en coalitiepartners belangrijk is. Het mag niet ten koste gaan van het tempo van de al ingezette en geplande ontwikkelingen in de wijk. Er zijn drie ontwerpteams geselecteerd, waarmee op 12 juni een tweede (digitale) ateliersessie zal plaatsvinden samen met de coalitiepartners en bewoners. Op  1 september 2020 wordt er een winnaar gekozen door een speciaal voor Panorama Mosterdhof samengestelde jury. De jury neemt daarbij het advies van de bewoners mee in de beoordeling. Bewoners ontvangen nog meer informatie over deze bijeenkomst, zodat u daarbij aanwezig kunt zijn en uw stem kunnen laten horen.. De winnaar gaat naar verwachting het nieuwe inrichtingsplan voor de Mosterdhof verder uitwerken na de zomer.

Links

Wilt u de wijkkrant of de eerdere nieuwsbrieven als PDF ontvangen? Vul het contactformulier in u krijgt het PDF bestand via de mail toegestuurd.

Meer informatie over de begroting vindt u in onderstaand document, zie programma 3 Omgeving.

pdf Programmabegroting Westervoort 2020-2023 (PDF, 645.75 KB)