Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Wijken in Westervoort

De gemeente heeft 14 wijken en een team met collega's die zich met 'actief burgerschap' bezighouden, het team Binnenstebuiten. Hebt u een idee voor uw wijk of straat? Wilt u graag een buurtinitiatief starten of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het team Binnenstebuiten.

Team Binnenstebuiten

Wijkbudget aanvragen

Wijkbudget

Er is wijkbudget beschikbaar voor wijkinitiatieven. Het wijkbudget biedt een financiële bijdrage voor activiteiten en de realisatie van ideeën van bewoners en wijkraden voor verbetering van de leefbaarheid in de eigen straat, buurt en wijk.

Wat zijn de spelregels

  • De bijdrage wordt alleen verstrekt aan bewoners en wijkraden van de gemeente Westervoort.
  • De activiteit moet gericht zijn op de verbetering van de leefbaarheid in de wijk, buurt of straat
  • Mimimaal drie bewoners steunen het initiatief.
  • Maximale bijdrage vanuit het wijkbudget is € 1500,00.
  • De bijdrage  voor een buurtbarbecue of kleinschalig straatfeest (deelname van minimaal 20 huishoudens) is maximaal € 100,00. De kosten van eten en drinken komen hier niet voor in aanmerking maar de huur van een barbecue, springkussen, versiering etc. komen wel in aanmerking.
  • Dien een aanvraag minimaal 4 weken voor de uitvoeringsdatum in.
  • Bij toekenning van een geldbedrag levert u achteraf (binnen 6 weken) een kort verslag in van de activiteit met daarbij foto’s en een kostenoverzicht.
  • Aanvragen mogen niet zijn voor een activiteit met een privé of een commercieel belang. Ook komen structurele uitgaven niet in aanmerking voor een wijkbudget.
  • Verenigingen en instellingen komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

Aanvragen wijkbudget

Prettig wonen

Geef samen kleur aan uw buurt (groenadoptie)

Wilt u ook graag meer en mooier groen in uw straat? Dat kan door samen met buurtbewoners een stuk openbaar groen in uw straat te adopteren. De gemeente helpt u graag bij het maken van een goede start met advies, hulp bij de uitvoering en een bescheiden financiële bijdrage.
Er zijn een aantal uitgangspunten voordat er tot adoptie van het groen wordt overgegaan. Bijvoorbeeld dat het geadopteerde groen openbaar toegankelijk blijft en dat alle omwonenden akkoord moeten zijn. Daarnaast moeten minimaal drie huishoudens samen het initiatief nemen.

U kunt kiezen voor het anders inrichten van een bestaand perk of plantsoen met andere planten en stuiken, maar bijvoorbeeld ook voor het inrichten van een moestuin. Het verfraaien van een bestaand plantsoen behoort ook tot de mogelijkheden. U laat staan wat er al is geplant, voegt eventueel nog iets nieuws toe en onderhoudt het perk zelf. Het verfraaien van het groen bij een speeltuin of het aanleggen van perkjes langs de gevel (geveltuintje) is ook mogelijk.

Wilt u samen met buurtbewoners een stukje openbaar groen onderhouden? Of hebt u een leuk initiatief of nog vragen? Maak dan een afspraak met de gemeente. Dat kan telefonisch (026) 317 99 11 of via een mail naar binnenstebuiten@1stroom.nl.

Zwerfafval

Samen zorgen we voor een schone en nette omgeving. Wilt u meehelpen met de aanpak van zwerfafval. Op de pagina zwerfafval leest u daar meer over.

Buurtapp-groepen

De gemeente ziet graag dat bewoners met elkaar zorg dragen voor een veilige buurt of wijk. Een buurtapp-groep kan daarbij helpen. Heeft u hierover vragen of wilt u advies? Het team Veiligheid oov@1stroom.nl helpt u graag verder.

Buurtbemiddeling

Wijken en wijkraden

Wijkraden

De gemeente heeft op het moment van schrijven negen actieve wijkraden. De gemeente vindt het werk van de wijkraden belangrijk en werkt met hen samen. Wilt u contact met uw eigen wijkraad? Hieronder vindt u de link naar de website of Facebookpagina van de diverse wijkraden.

De wijken van Westervoort

Wijkindeling gemeente Westervoort