Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Wethouder Hans Breunissen (CDA)

Wethouder Hans Breunissen

Contact

E-mail: h.breunissen@westervoort.nl

Portefeuille

 • Duurzaamheid/circulaire economie
 • Afvalbeleid/milieu
 • Kunst en cultuur (waaronder bibliotheek)
 • Sport (waaronder JOGG en combinatiefunctionaris)
 • Burgerparticipatie/wijkgericht werken
 • Subsidiebeleid sport/cultuur
 • Vrijwilligers
 • Sociaal domein
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Ouderenzorg
  • Jeugdzorg
  • (Jeugd-)gezondheidszorg (VGGM)
  • Doelgroepenvervoer
  • Subsidiebeleid zorg/welzijn
 • Eerste locoburgemeester

Nevenfuncties

 • Bestuursfuncties binnen de kerk
 • Bestuurslid Christelijk Nationaal Verbond (CNV) publieke Zaak
 • Klankbordgroep Varen met Joop
 • Promage Protestantse Kerk Nederland (PKN), maatschappelijke activering
 • Kerstmarkt Westervoort
 • Collecte Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
 • Commissie van Arnhems midzomer avond festival
 • Commissie van Aanbeveling 6 minutenzone Westervoort