Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Welstandscommissie

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan? Uw bouwplan moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. De welstandscommissie het Gelders Genootschap controleert dit en geeft hierover advies aan de gemeente.

Goed om te weten

Deskundigen

De welstandscommissie het Gelders Genootschap bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. Dit zijn (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en monumentendeskundigen. Meer informatie vindt u op de website van het Gelders Genootschap.

Werkwijze

Afhankelijk van het bouwplan wordt bepaald in welke commissie het bouwplan wordt behandeld.

Welstandseisen

De welstandscommissie toetst uw plan aan de welstandseisen. Dat wil zeggen: de commissie bekijkt hoe uw bouwplan eruit komt te zien en welke materialen worden gebruikt. Ook kijkt de commissie of uw bouwplan past in de omgeving. Over het algemeen zal de rayonarchitect uw bouwplan toetsen en daarover advies uitbrengen.

Onafhankelijk

De welstandscommissie is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt het advies van de welstandscommissie mee als het een besluit neemt over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning indienen

Wilt u op voorhand weten of uw bouwplan haalbaar is? Dan is het verstandig om vóór uw officiële aanvraag een conceptaanvraag in te dienen. Uw bouwplan wordt dan ook voorgelegd aan de welstandscommissie. Dan weet u van tevoren of uw plan aan de welstandseisen voldoet en wat u eventueel nog moet aanpassen. U voorkomt daarmee hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

Regels welstandsnota

De welstandsnota bestaat uit regels die door de rayonarchitect worden getoetst. Hiervoor is de gemeente opgedeeld in verschillende gebieden. De mate waarin wordt getoetst is afhankelijk van het welstandsniveau in de verschillende gebieden. 

Deze documenten kunt u opvragen via omgevingsvergunning@1stroom.nl.

Bespreking bijwonen

Afspraak maken

Wilt u aanwezig zijn bij de bespreking van uw bouwplan bij de welstandscommissie? Geef dit dan aan bij team Omgevingszaken van de gemeente via telefoon (026) 317 99 11 of omgevingsvergunning@1stroom.nl.
 

Kosten

Het Gelders Genootschap toetst bouwplannen aan welstandscriteria. De kosten daarvoor worden verrekend in de kosten voor de omgevingsvergunning.