Watergang Steenderens en Ganzenpoel

Publicatiedatum: 
20 januari 2017
Er zijn problemen met de kwaliteit van het water in de sloot in de wijken Steenderens en Ganzenpoel. Tot nu toe zijn er mogelijke oplossingen in beeld gebracht en besproken tijdens een bewonersavond.

Wat is de aanleiding/het probleem?

De watergang tussen Schans en Steenderens kent veel problemen met de kwaliteit van het water, zoals kroos, stilstaand water en onvoldoende waterdiepte. Bovendien heeft het waterschap diverse klachten. Deze klachten gaan vooral over de aanwezigheid van kroos, stank en het tekort aan zuurstof in het water, wat leidt tot onder andere dode vissen.

Wat gaan we doen?

Om de problemen op te lossen zoeken we naar een oplossing (en samen met het waterschap onderzoeken we de haalbaarheid van een doelmatige oplossing). Ook gaan/zijn wij in gesprek met aanwonenden. In december 2016 is er een bewonersavond georganiseerd. Daar zijn de mogelijkheden gepresenteerd en besproken.

Eén van de mogelijkheden is het volledig ‘dempen’ van de watergang.

Gemeente Westervoort, Waterschap Rijn en IJssel zijn samen met aanwonenden van de watergang en de wijkraden Steenderens en Ganzenpoel-Schans aan het kijken naar oplossingen voor de problematiek van de watergang. Op dit moment is er nog geen beslissing genomen.

Was u aanwezig bij bewonersavond in december?

Daarvoor willen we nogmaals hartelijk danken. Uw betrokkenheid en inzet waarderen wij zeer. We willen als gemeente juist graag de bewoners in alle fases van het project betrekken en hen medeontwerper van de fysieke leefomgeving laten zijn. Alle informatie die u toen van ons heeft ontvangen is nog actueel, er zijn op dit moment geen wijzigingen. De gemeente en het waterschap hebben geen besluit tot demping genomen (in tegenstelling tot wat u misschien heeft gelezen in een artikel in Westervoort Post).

Heeft u nog vragen hierover stuur dan gerust een mail naar gemeente@westervoort.nl.