Vuurwerk afsteken

Publicatiedatum: 
27 december 2017

Vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Je kunt een boete krijgen als je vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden.

Verantwoord met vuurwerk omgaan

Om de komende jaarwisseling vooral een feest te laten zijn heeft de gemeente samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de brandweer de volgende spelregels opgesteld:

  • De politie en de gemeentelijke toezichthouders letten extra op overlastlocaties in Westervoort.
  • De kosten voor herstel van aangerichte schade worden altijd op de daders verhaald.
  • Personen die vorig jaar strafbare feiten hebben gepleegd krijgen een waarschuwingsbrief van de burgemeester.
  • Het Openbaar Ministerie past snelrecht toe.
  • De gemeente zorgt voor verwijdering van brandbaar/gevaarlijk afval in de dagen voor de jaarwisseling. Zie je iets meld het dan alstublieft.
  • Veel openbare prullenbakken worden preventief afgesloten.
  • De kledingcontainers en de oud papier containers worden ook preventief afgesloten of (tijdelijk) verwijderd.


Hoe kun je helpen?

We vragen je om vernielingen/overlast te melden. Zo kun je meehelpen om de schade in de woonomgeving te voorkomen of zoveel mogelijk tegen te gaan. Je kunt daarbij scholen en leegstaande panden extra in de gaten houden.
Hieronder vind je wanneer je bij welke instantie een melding kunt doen:

Vernieling/vandalisme: politie
0900-8844 (algemeen)
0800-0700 (anoniem)
112 (alleen in noodgevallen)

Overlast:politie 0900-8844
Brand: brandweer 112
Brandbaar afval, met name voorafgaand aan de jaarwisseling gemeente Westervoort (026) 317 99 11

Vuurwerkregels

Deze regels zijn er om de veiligheid te garanderen en om overlast zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Vuurwerk kopen mag op 28, 29 en 30 december 2017.
  • Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd je moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.
  • Vuurwerk afsteken mag op 31 december 2017 vanaf 18.00 uur ’s avonds, tot 1 januari 2018, 02.00 uur 's (afsteken vóór oudejaarsdag is dus verboden!).