Vragenlijst over afval inzamelen en scheiden in de gemeente Westervoort

28 augustus 2019
De inwoners van de gemeente Westervoort is goed op weg met het scheiden van het huishoudelijk afval. Maar… Het kan en moet nog beter. Om te komen tot minder restafval gaat de gemeente een nieuw afvalplan maken én onderzoek doen.

Ruim 4.000 inwoners krijgen deze week  een brief in de bus over het onderzoek. Zij zijn geselecteerd door een steekproef. Ontvangt u deze brief? Help ons.

Laat weten wat u vindt van de inzameling van huishoudelijk afval door online de vragenlijst in te vullen via: www.westervoort.nl/vragenlijst. In de brief staat een unieke inlogcode. Invullen kan anoniem, tot en met 11 september 2019.
Geen brief ontvangen, maar wel graag meedoen? Vraag een inlogcode op. Stuur hiervoor een WhatsApp bericht naar 06 - 11 08 17 96 of mail naar klantcontact@1stroom.nl.
Ook op andere manieren roept de gemeente inwoners op om mee te denken en ideeën te delen. Zo is er ook een meedenkavond georganiseerd. Meer daarover leest u binnenkort op deze website.

Waarom samen naar minder afval?

De gemeente heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval per inwoner drastisch terug te brengen. Nu is dat nog 137 kg in de gemeente Westervoort per persoon per jaar. Het landelijke doel voor 2025 is 30 kg restafval per persoon per jaar. We moeten dus nog aan de slag om dat doel te bereiken.