Vooroverleg welstand

In Westervoort moet uw bouwplan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. De rayonarchitect van het Gelders Genootschap controleert dit en geeft hierover advies aan de gemeente. U kunt bij de gemeente een afspraak maken voor een vooroverleg.

Afspraak vooroverleg:
Telefoon (026) 317 99 11

Wat u moet weten

Welstandseisen

 • Gaat u bouwen of verbouwen? Dan krijgt u te maken met welstand
 • Alle vergunningsplichtige bouwplannen worden voorgelegd aan de rayonarchitect.

De rayonarchitect

De rayonarchitect:

 • toetst uw bouwplan aan de welstandseisen. Hierbij wordt bekeken hoe uw bouwplan eruit komt te zien en welke materialen worden gebruikt
 • bekijkt of uw bouwplan past in de omgeving
 • is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt het advies van de rayonarchitect mee in de beslissing op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Vooroverleg

 • Hebt u grote bouwplannen? Ga eerst na of uw bouwplan past in het bestemmingsplan. Zie hiervoor de website: www.ruimtelijkeplannen.nl
 • Het is verstandig om vóór uw officiële aanvraag van de omgevingsvergunning een vooroverleg te voeren met de rayonarchitect. Dan weet u van tevoren of uw plan aan de welstandseisen voldoet en wat u eventueel nog moet aanpassen
 • Vooroverleg vindt alleen plaats op afspraak, telefoon (026) 317 99 11

Meenemen vooroverleg

 • Plattegronden en doorsneden van de bestaande en nieuwe situatie
 • Geveltekeningen van de huidige en nieuwe situatie van uw pand en panden of grond daarnaast
 • Situatietekening van uw pand en panden of grond daarnaast
 • Foto's van het bestaande pand en panden of grond daarnaast
 • Eventueel monsters van kleuren en materialen die u wilt gebruiken