Uw invloed

Inwoners van de gemeente Westervoort kunnen de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

Diverse manieren waarop u invloed kunt uitoefenen

  • Schrijf een brief aan de gemeenteraad
  • Maak gebruik van uw spreekrecht tijdens een raadscommissievergadering of raadsvergadering. Zie in gesprek  of neem contact op met de griffie.
  • Dien een burgerinitiatief in. Hoe dat werkt leest u in onderstaande folder. Ook vindt hieronder een lijst waar u steunbetuigingen op kunt verzamelen.

pdf Folder Burgerinitiatief Westervoort (PDF, 248.82 KB)

pdf Steunbetuigingen voor Burgerinitiatief (PDF, 66.57 KB)

pdf Indieningsformulier burgerinitiatief 2017 (PDF, 125.61 KB)