Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen

U kunt alleen een uittreksel Basisregistratie Personen aanvragen in de gemeente waar u ingeschreven bent.

Kies een loginmethode:

DigiD

U bent een burger en heeft een burgerservicenummer (BSN). Login met DigiD. Voor meer informatie, bezoek digid.nl.

Log in met DigiD