Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

TONK: nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood

Is uw inkomen door de coronacrisis een stuk lager geworden en u hebt hoge woonlasten: dan kunt u misschien een eenmalige bijdrage krijgen. Deze regeling heet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten regeling (ook wel TONK). U kunt nu een aanvraag indienen over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. 

TONK aanvragen

Voor wie?

Alle inwoners van Westervoort die voldoen aan de voorwaarden kunnen een aanvraag indienen. Dus niet alleen zelfstandigen of ondernemers.

Voorwaarden

Of u in aanmerking komt en hoeveel geld u krijgt, hangt af van de hoogte van uw huur of hypotheek en van uw inkomen. Als u de TONK wilt aanvragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • U woont in de gemeente Westervoort.
 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de Europese Unie, of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U of uw partner was op 1 januari 2021 ouder dan 18 jaar en had de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U kunt (een deel van) uw hypotheekrente ,huur, water, gas of elektriciteit niet meer betalen door de coronamaatregelen.
 • Uw gezinsinkomen is gedaald met minimaal 25% (peildatum 01-01-2020 ten opzichte van 01-01-2021)
 • U bent een groot deel van hun huidige inkomen kwijt aan woonlasten (huur en hypotheek, gas, water, elektriciteit). Dit noemen wij de woonquote.
  De gemeente werkt met een staffel voor de woonquote om te bepalen of u in aanmerking komt en welke vergoeding u ontvangt. Als de woonquote gelijk is aan of hoger is dan de normwaarde uit de staffel is er recht op TONK.
  Bij een hoge woonquote heeft u recht op een tegemoetkoming ( = lage TONK) van € 200,- per maand, bij een nog hogere woonquote op een tegemoetkoming ( = hoge TONK) van € 400,- per maand.
Berekening vergoeding TONK op basis van woonquote
  Alleenstaand Alleenstaand Gezin Gezin
Netto inkomen per maand t/m Lage TONK Hoge TONK Lage TONK Hoge TONK
€ 2.500 45 % 55 % 40 % 50 %
€ 3.000 45 % 55 % 45 % 55 %
€ 5.000 50 % 60 % 45 % 55 %
> € 5.000 55 % 65 % 55 % 65 %

Uw woning

 • U bezit een koopwoning/woonboot met hypotheek of u huurt een zelfstandige huurwoning.
 • U woonde op 1 januari 2021 in dezelfde woning als nu en staat daar ook ingeschreven.

Uw vermogen

 • U heeft nu minder dan € 31.340 (alleenstaande) of € 62.680 (gezin) aan direct beschikbaar privégeld.
  Onder direct beschikbaar privégeld verstaan we contant geld, tegoeden op bank- en spaarrekeningen, cryptovaluta zoals bitcoin en beleggingen op een effectenrekening of in een effectendepot. Het vermogen uit bijvoorbeeld uw woning of onderneming telt niet mee.

TONK aanvragen

U kunt de TONK aanvragen met het aanvraagformulier. Dit kan tot 31 december 2021.