Tegemoetkoming planschade

Lijdt u schade doordat er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw wordt gebouwd? Is uw pand minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? En paste deze bouw eerst niet in het bestemmingsplan en nu wel door een maatregel van de gemeente? Dan kunt u tegemoetkoming planschade aanvragen.

Goed om te weten

U kunt voor een tegemoetkoming van planschade in aanmerking komen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De schade komt voort uit een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een afwijking op een bestemmingsplan
 • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. Let op: als huurder hebt u geen recht op vergoeding voor waardevermindering van uw woning of bedrijfsgebouw
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging van kracht is geworden
 • U heeft niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld door verkoop, onteigening of verzekering

Aanvragen

 • Voor de aanvraag moet u gebruik maken van bovenstaand aanvraagformulier.
 • Geef het ingevulde formulier af in het gemeentehuis.
 • Of stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente:

  Gemeente Westervoort
  Postbus 40
  6930 AA Westervoort

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • Een onafhankelijke planschadecommissie behandelt uw aanvraag
 • De commissie nodigt u uit om uw aanvraag toe te lichten
 • De commissie beoordeelt uw aanvraag en stelt een conceptadvies op. U krijgt hierover een brief
 • Tegen het conceptadvies kunt u binnen 6 weken een zienswijze indienen
 • De commissie stelt een definitief advies op aan de gemeente
 • De gemeente neemt een besluit, en houdt hierbij rekening met het advies. U krijgt een brief met het besluit

Niet eens met besluit?

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

Soort aanvraag Prijs
Aanvraag tegemoetkoming planschade € 300,00

De kosten krijgt u alleen terug als de gemeente u een tegemoetkoming voor planschade heeft toegekend.